Przejdź do treści

Konkurs na projekt obiektu lub działania artystycznego

Celem konkursu jest wyłonienie projektu obiektu lub działania artystycznego poruszającego ważną aktualnie tematykę społeczną czy polityczną, będącego komentarzem do bieżących wydarzeń, relacjonujących je bądź odnoszącego się do nich.

Uzasadnienie przyznania nagrody głównej i wyróżnień w Konkursie na projekt obiektu lub działania artystycznego organizowanego przez Centrum Kultury w Lublinie:

Celem konkursu było wyłonienie projektów poruszających ważną aktualnie tematykę społeczną czy polityczną, będących komentarzem do bieżących wydarzeń, relacjonujących je bądź odnoszących się do nich. Preferowane były projekty zakładające współpracę z lokalną społecznością bądź grupą społeczną, wpisujące się w krajobraz kulturowy miejsca realizacji, łączące cechy artystyczne z użytkowymi i służące rozwiązaniu zdiagnozowanego problemu.

Udział w konkursie zgłosiło 38 osób, przesyłając 45 projektów. 3 zgłoszenia zostały odrzucone z powodu błędów formalnych.

Jury konkursu przyznało I nagrodę w wysokości 5000 zł brutto za projekt autorstwa Pauliny Chabuckiej pn. „Osiedlowa szklarnia z butelek”. [zobacz wizualizację]
Ponadto, jury przyznało dwa równorzędne wyróżnienia w wysokości 2500 zł brutto każde: za projekt „Historie pisane błotem” autorstwa Barbary Gryki i Filipa Kijowskiego [czytaj więcej o projekcie] oraz za projekt „Wszyscy jesteśmy tacy sami” autorstwa Sary Kowalczuk-Fijałkowskiej. [zobacz wizualizację]

Czytaj uzasadnienie werdyktu

 

 

Uwaga!
Zmiana terminu rozstrzygnięcia Konkursu.
Z powodu dużej liczby nadesłanych zgłoszeń ogłoszenie wyników nastąpi do 31 sierpnia 2020 roku.
Za zmianę serdecznie przepraszamy.

Preferujemy projekty zakładające współpracę z lokalną społecznością bądź grupą społeczną, wpisujące się w krajobraz kulturowy miejsca realizacji. Poszukujemy projektów, które będą łączyły cechy artystyczne z użytkowymi i mogą służyć rozwiązaniu jakiegoś zdiagnozowanego i wskazanego problemu.

Czytaj pełny regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy

Informacje o jury konkursu

Miejscem realizacji pracy jest miasto Lublin. Preferowana lokalizacja pracy to obszary nieposiadające trwałego dostępu do kultury, zagrożone wykluczeniem społecznym.
Fundusz nagród i wyróżnień wynosi 10.000,00 złotych (dziesięć tysięcy złotych) brutto
Organizator zakłada przyznanie I Nagrody w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) brutto oraz dwóch wyróżnień po 2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych) brutto.

Wypełniony formularz należy przesłać na adres e-mail: rewiry.lublin@gmail.com.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 lipca 2020 r.
Ogłoszenie wyników Konkursu: do 17 sierpnia 2020 r.
Kontakt, informacje: z.sobczuk@ck.localhost

Akceptuje postanowienia regulaminu.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl