Przejdź do treści

Konkurs na spektakl teatru witrynowego – Pajdokracja 2020

Celem konkursu jest stworzenie projektu spektaklu o charakterze witrynowym, przede wszystkim dla publiczności dziecięcej.

Ma on być możliwy do wystawienia w budce a’ la kiosk, ale później może być też wystawiany w witrynie sklepowej lub w oknie. Twórcy projektu decydują o treści i formie. Zwycięzcom konkursu zapewniamy nagrodę finansową, przestrzeń i obsługę techniczną.
Organizator zakłada przyznanie jednej nagrody w wysokości 12.000 zł lub do maksymalnie trzech nagród sumujących się w tej kwocie.

Zobacz regulamin konkursu
Formularz zgłoszeniowy

Wypełniony formularz należy przesłać na adres e-mail: pajdokracja.festiwal@gmail.com, w tytule maila, wpisując „konkurs + swoje imię i nazwisko”.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 czerwca 2020 r.
Ogłoszenie wyników Konkursu: do 7 lipca 2020 r.

Akceptuje postanowienia regulaminu.

FreshMail.pl