Przejdź do treści
Edukacja

65. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – trwają zgłoszenia do Turnieju Międzypowiatowego

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski to najstarszy i najbardziej prestiżowy konkurs, którego głównym organizatorem jest Towarzystwo Kultury Teatralnej. Konkurs jest imprezą otwartą dla młodzieży szkół ponadpodstawowych, studentów i dorosłych. Uczestnicy prezentują się w jednej z czterech kategorii: recytacja, wywiedzione ze słowa, teatr jednego aktora oraz poezja śpiewana.

Po konsultacjach Organizatorami Powiatowymi została podjęta decyzja o zmianie przebiegu konkursu. W miejsce Turniejów Powiatowych odbędzie się JEDEN Turniej Międzypowiatowy dla uczestników ze wszystkich powiatów województwa lubelskiego.

Turniej Międzypowiatowy odbędzie się w dniach 8-9 września o godz. 11:00 w Sali Czarnej Centrum Kultury w Lublinie.

UWAGA:

W związku z istniejącą sytuacją epidemiologiczną oraz zmianą terminarza konkursu według komunikatów przesyłanych przez Towarzystwo Kultury Teatralnej Głównego Organizatora OKR w województwie lubelskim zmieniony zostaje przebieg konkursu. Szczegóły dostępne są w regulaminie.

Zobacz Regulamin
Turniej Recytatorski i Wywiedzione ze słowa – karta zgłoszenia
Turniej Poezji Śpiewanej – karta zgłoszenia
Turniej Teatrów Jednego Aktora – karta zgłoszenia

Laureaci Turnieju Międzypowiatowego wezmą udział w Turnieju Wojewódzkim w dniach 25-26 2020 r.

Akceptuje postanowienia regulaminu.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl