Konkurs na projekt obiektu lub działania artystycznego – znamy zwycięskie projekty

Celem konkursu było wyłonienie projektu obiektu lub działania artystycznego poruszającego ważną aktualnie tematykę społeczną czy polityczną, będącego komentarzem do bieżących wydarzeń, relacjonujących je bądź odnoszącego się do nich.

Uzasadnienie przyznania nagrody głównej i wyróżnień w Konkursie na projekt obiektu lub działania artystycznego organizowanego przez Centrum Kultury w Lublinie:

Celem konkursu było wyłonienie projektów poruszających ważną aktualnie tematykę społeczną czy polityczną, będących komentarzem do bieżących wydarzeń, relacjonujących je bądź odnoszących się do nich. Preferowane były projekty zakładające współpracę z lokalną społecznością bądź grupą społeczną, wpisujące się w krajobraz kulturowy miejsca realizacji, łączące cechy artystyczne z użytkowymi i służące rozwiązaniu zdiagnozowanego problemu.

Udział w konkursie zgłosiło 38 osób, przesyłając 45 projektów. 3 zgłoszenia zostały odrzucone z powodu błędów formalnych.

Jury konkursu przyznało I nagrodę w wysokości 5000 zł brutto za projekt autorstwa Pauliny Chabuckiej pn. „Osiedlowa szklarnia z butelek”. [zobacz wizualizację]
Ponadto, jury przyznało dwa równorzędne wyróżnienia w wysokości 2500 zł brutto każde: za projekt „Historie pisane błotem” autorstwa Barbary Gryki i Filipa Kijowskiego [czytaj więcej o projekcie] oraz za projekt „Wszyscy jesteśmy tacy sami” autorstwa Sary Kowalczuk-Fijałkowskiej. [zobacz wizualizację]

Czytaj uzasadnienie werdyktu

 

 


Zobacz również

FreshMail.pl