Przejdź do treści
Taniec

Coaching z Arno Schuitemakerem

Tancerzy z doświadczeniem w dziedzinie tańca współczesnego zapraszamy na coaching z Arno Schuitemakerem – jednym z najciekawszych holenderskich choreografów.

Ucieleśnienie, regeneracja, wspólnotowość. Podczas coachingu będziemy eksplorować w jaki sposób Arno Schuitemaker używa wyżej wymienionych elementów w swojej choreograficznej praktyce, w której główny nacisk kładzie na stale zmieniający się ruch.
Dążąc do pełnej świadomości wynikającej z koordynacji całego ciała, głównym celem dla uczestników coachingu będzie zespolenie się z sobą samym, ale również z innymi, aby doświadczyć w jaki sposób transformacja tylko jednego ruchu może wytworzyć niekończącą się ilość energii.

Arno Schuitemaker podchodzi do sztuk performatywnych i tańca w zupełnie innowacyjny sposób, dzięki czemu jego spektakli się doświadcza, a nie ogląda. Poprzez mocną integrację trwałego, ale poddawanego stałym zmianom ruchu, w połączeniu z muzyką elektroniczną oraz imponującymi projektami światła, jego interdyscyplinarne w swojej naturze spektakle rozciągają i modyfikują sposób w jaki postrzegamy przestrzeń i czas. Każdy jego spektakl zamienia się w ucieleśnioną medytację o życiu oraz refleksje na temat głębi ludzkiej egzystencji. Jego wielokrotnie nagradzane prace „I will wait for you”, „If You Could See Me Now” oraz „The Way You Sound Tonight” były prezentowane na najbardziej uznanych festiwalach sztuk performatywncyh w ponad 20 krajach Europy. W 2019 roku, „The way you sound tonight” otrzymało nagrodę najbardziej imponującej produkcji tanecznej w Niderlandii. (www.arnoschuitemaker.com)

Termin: 27-30 października 2020
Przewidziany dzienny czas prac: 6h
Koszt udziału: 120 zł

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń wraz z tanecznym CV do dnia 15 października na adres: warsztaty.taniec@ck.localhost.
Spośród nadesłanych zgłoszeń zostanie wybrana grupa uczestników coachingu.
Organizatorzy mogą zapewnić bezpłatny nocleg dla 10 uczestników w dniach 26-31 października 2020 r. w dwuosobowych pokojach Centrum Kultury w Lublinie.
Organizatorzy zapewniają uczestnikom coachingu lunch.

Wpłat można dokonywać po potwierdzeniu informacji od organizatorów o wpisaniu na listę uczestników na numer konta: Bank PKO S.A. 61 1240 1503 1111 0010 0136 6780 tytułem „coaching”.
Adres odbiorcy: Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin.

Coaching organizowany jest w ramach programu Przestrzenie Sztuki, który finansowany jest ze środków Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.
Operatorem lokalnym programu jest Centrum Kultury w Lublinie.

Akceptuje postanowienia regulaminu.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl