Przejdź do treści

Konkurs na neon dla Centrum Kultury – znamy zwycięskie projekty

Celem konkursu było wyłonienie projektu neonu, przewidzianego do realizacji na elewacji budynku Centrum Kultury w Lublinie. Preferowane były projekty uwzględniające charakter działalności prowadzonej przez organizatora, kontekst przestrzenny oraz możliwości realizacyjne.

Uzasadnienie przyznania nagrody głównej i wyróżnień w Konkursie na zaprojektowanie neonu dla Centrum Kultury w Lublinie.

Celem konkursu było wyłonienie projektu neonu, przewidzianego do realizacji na elewacji budynku Centrum Kultury w Lublinie. Preferowane były projekty uwzględniające charakter działalności prowadzonej przez organizatora, kontekst przestrzenny oraz możliwości realizacyjne.

Udział w konkursie zgłosiło 88 osób, przesyłając 132 projekty. 5 zgłoszeń zostało odrzuconych z powodu błędów formalnych.

Jury konkursu przyznało I Nagrodę w wysokości 5000 zł brutto Joannie Dudoń za projekt neonu bez tytułu, oznaczony przez autorkę numerem 5.

Ponadto, jury konkursu przyznało cztery wyróżnienia kwalifikujące wybrane projekty neonów do wystawy pokonkursowej, w tym: projekt Sebastiana Grabowicza zatytułowany „Arlekin”, projekt bez tytułu autorstwa Jarosława Łukasika, projekt bez tytułu przygotowany przez Dominika Pierzchlewicza oraz projekt pod tytułem „Mistrz Sztuk” autorstwa Jakuba Wichtowskiego, Alicji Aydar i Michała Szymańskiego.

Wraz z ogłoszeniem wyników konkursu organizatorzy i jurorzy postanowili przedstawić projekty neonów w podstawowych formach. Wizualizacje neonów, pokazujące ich zakomponowanie na elewacji budynku Centrum Kultury w Lublinie, zostaną zaprezentowane w ramach wystawy pokonkursowej.

Czytaj uzasadnienie werdyktu

Akceptuje postanowienia regulaminu.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl