Przejdź do treści

Informacja od Dyrekcji Centrum Kultury w Lublinie

W związku z publikacją artykułu autorstwa Igi Dzieciuchowicz w dn. 8.02.2021 roku w magazynie Gazety Wyborczej „Duży Format” i opisanymi w niej zdarzeniami informujemy, że podjęliśmy szereg działań wyjaśniających opisaną sytuację. Jednocześnie informujemy, że:

– powołujemy wewnętrzny zespół do spraw wyjaśnienia opisanej sytuacji oraz wypracowania rekomendacji i procedur przeciwdziałających wszelkim nadużyciom w pracy;

– została zawieszona działalność teatralna Pawła Passiniego (zawieszone zostały próby, prace nad spektaklami i prezentacje) do czasu wyjaśnienia sprawy;

– planujemy przeprowadzić cykl spotkań i szkoleń dla pracownic i pracowników o tematyce przeciwdziałania przemocy i nadużyciom, prowadzonych przez specjalistów;

– planujemy zorganizować otwarty cykl spotkań mający na celu stworzenie platformy do zbiorowej refleksji nad tym, gdzie powinny znajdować się granice w procesie twórczym w teatrze.

 

Dyrekcja Centrum Kultury w Lublinie

Akceptuje postanowienia regulaminu.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl