Przejdź do treści

Ukazała się antologia utworów poetyckich i prozatorskich „Chwile lekko zamyślone”

To antologia utworów wybranych spośród tekstów omawianych na comiesięcznych spotkaniach warsztatowych w Centrum Kultury w Lublinie.

Potrzeba wyrażenia swoich nastrojów, emocji, refleksji w słowie leży u podstaw tekstów, które zostały wybrane do publikacji. Zarówno osoby najmłodsze spośród uczestników warsztatów, jak i starsze, bardziej życiowo doświadczone, piszą o tym, co ich porusza, olśniewa, zadziwia. Zapisują stany emocji, często wraz z towarzyszącą im refleksją. Utwory drukowane w antologii zostały wybrane spośród wielu innych – jako najciekawsze i najbardziej reprezentatywne dla ich autorek i autorów.

Zobacz antologię „Chwile lekko zamyślone”

Spotkania warsztatowe odbywały się od października 2019 roku do czerwca 2020 roku. Do marca uczestnicy spotykali się w Sali Czarnej CK, zaś po wybuchu pandemii na platformie zoom w formie on-line. Warsztaty literackie prowadzi prof. dr hab. Arkadiusz Bagłajewski.

Akceptuje postanowienia regulaminu.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl