66. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – trwają zgłoszenia do Turnieju Międzypowiatowego

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski to najstarszy i najbardziej prestiżowy konkurs, którego głównym organizatorem jest Towarzystwo Kultury Teatralnej. Konkurs jest imprezą otwartą dla młodzieży szkół ponadpodstawowych, studentów i dorosłych.

Organizatorem Turnieju Międzypowiatowego w Lublinie jest Pracownia Słowa – Studium Kultury Centrum Kultury w Lublinie oraz Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie.

W Turnieju Międzypowiatowym w Lublinie biorą udział recytatorzy z powiatów:
– lubelskiego ziemskiego,
– lubelskiego grodzkiego,
– świdnickiego.

Termin dostarczenia lub przesłania kart zgłoszeń: do 15 kwietnia 2021 r.

Turniej Międzypowiatowy odbędzie się w dniach 27-28 kwietnia 2021 r. o godz. 10:00 w Sali
Czarnej Centrum Kultury w Lublinie.

UWAGA:

Z powodu obecnie panującej sytuacji pandemicznej organizatorzy zastrzegają prawo do zmiany terminów oraz zasad uczestnictwa i kwalifikacji w eliminacjach rejonowych.

Zobacz Regulamin Turnieju Międzypowiatowego w Lublinie
Turniej Recytatorski i Wywiedzione ze słowa – karta zgłoszenia
Turniej Poezji Śpiewanej – karta zgłoszenia
Turniej Teatrów Jednego Aktora – karta zgłoszenia
Klauzula RODO 66. OKR Turniej Rejonowy

Laureaci Turnieju Międzypowiatowego wezmą udział w Turnieju Wojewódzkim w dniach 18-19 maja 2021 r. w Centrum Kultury w Lublinie.


Zobacz również

FreshMail.pl