Przejdź do treści
Literatura

DoSłowne Potyczki Literackie

DoSłowne Potyczki Literackie to projekt mający na celu promowanie czytelnictwa poprzez włączanie odbiorców w proces twórczy.

Chcemy pokazać literaturę jako drogę do osiągania spełnienia artystycznego, mniej elitarną i bardziej osiągalną niż jest to powszechnie uznawane.

Podczas 10 spotkań pod ogólnym hasłem co czytać, żeby pisać zaprezentujemy twórczość osób początkujących, wyszukiwanych poprzez kontakty ze szkołami, grupami literackimi, ale także osób ukrywających się w przestrzeniach Internetu. Towarzyszyć im będą doświadczeni autorzy w roli mentorów. Istotnym elementem spotkań jest także turniej literacki dla odbiorców spotkań w formie happeningowej. Będą to turnieje jednego wiersza lub turnieje na krótkie formy prozatorskie – zależnie od charakteru spotkania i działalności zaproszonych gości, czy to prozaików czy poetów, którzy jednocześnie będą członkami jury.

Spotkania oraz prezentacje nagrodzonych tekstów będą odbywać się w cyklu miesięcznym lub kilka razy w miesiącu. Nabór będzie prowadzony poprzez wysłanie tekstów na adres ksiegarnia@ck.lublin.pl.
Podsumowaniem projektu będzie wydanie publikacji, będącej swoistym poradnikiem młodego literata. Znajdą się tam nagrodzone teksty oraz ślady najciekawszych dokonań zrealizowanych w cyklu spotkań autorskich.

Najbliższe spotkanie w ramach projektu odbędzie się 10 września 2021 r., podczas którego zaprezentuje się Bohdan Zadura.

Akceptuje postanowienia regulaminu.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl