Przejdź do treści
Edukacja

Szkolenie dotyczące imprez masowych

Centrum Kultury w Lublinie i EMSA2012 zapraszają na szkolenie dotyczące organizacji imprez o charakterze publicznym oraz masowym.

Szkolenie „Organizuj i śpij spokojnie — bezpieczeństwo wydarzeń kulturalnych, sportowych i innych o charakterze publicznym” skierowane jest do pracowników: domów kultury, centrów sportu i rekreacji, organizatorów imprez, pracowników wydziałów kultury i promocji urzędów miast i gmin, przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Szkolenie dostarczy wiedzy między innymi na temat:

– specyfiki wydarzeń kulturalnych i sportowych o różnym charakterze,
– polskim prawie dotyczącym imprez, w tym miedzy innymi ustawa o BiM czy Ustawa o Ruchu Drogowym,
– roli Organizatora i jego zadaniach w kwestii bezpieczeństwa,
– zagrożeń, jakie mogą nas spotkać na imprezach o charakterze publicznym i jak je umieć przewidzieć,
– reakcji ludzi w sytuacjach zagrożenia,
– dokumentacji wymaganej na imprezy masowe oraz inne imprezy o charakterze publicznym,
– sposobu komunikacji z uczestnikami wydarzeń, aby przebiegło bezpiecznie,
– współpracy ze specjalistami z agencji ochrony i pracownikami ochrony,
– podstaw zarządzania tłumem oraz niebezpieczeństwa z tym związane,
– analizy ryzyka nawet dla najmniejszego wydarzenia o charakterze publicznym,
– różnic między zabezpieczeniem, bezpieczeństwem a obsługą widza i jakie to ma znaczenie dla organizatora imprezy,
– współpracy z agencją ochrony wynajmowanej do zabezpieczenia imprezy,
– współpracy organizatora ze służbami państwowymi i miejskimi. Zadania i obowiązki każdej ze stron.

26 listopada (piątek) w godz. 9.00- 16.30
Centrum Kultury w Lublinie
Zgłoszenia: podpisany skan zgłoszenia należy wysłać na adres msamsel@vp.pl

Karta zgłoszeniowa
Szczegóły dotyczące szkolenia

Akceptuje postanowienia regulaminu.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl