Przejdź do treści
Przestrzenie Sztuki/Taniec

Konkurs otwarty na realizację projektu artystycznego „Mini grant”

Centrum Kultury w Lublinie i Lubelski Teatr Tańca zapraszają twórców i artystów z Lublina oraz regionu lubelskiego do udziału w konkursie otwartym na realizację projektu artystycznego z dziedziny taniec – „Mini grant” w ramach programu Przestrzenie Sztuki!

Celem Konkursu jest wyłonienie 5 projektów do realizacji w terminach pomiędzy 1 sierpnia a 30 listopada 2022 r. Organizator przeznacza 3500 tys. zł brutto na każdy projekt. Zgłoszenia do konkursu dokonuje przedstawiciel autorów projektu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego w terminie od 7 do 24 lipca 2022 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Zobacz regulamin konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu w formie publikacji protokołu na ck.lublin.pl, a także profilach Facebook Centrum Kultury w LublinieLubelskiego Teatru Tańca nastąpi do dnia 29 lipca 2022 r.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy: taniec@ck.lublin.pl.

Konkurs realizowany jest w ramach programu Przestrzenie Sztuki Taniec, który jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Lokalnym operatorem projektu jest Centrum Kultury w Lublinie.

 

Akceptuje postanowienia regulaminu.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl