Przestrzenie Sztuki/Taniec

Wyniki Open Call na premierę kameralną

Kielecki Teatr Tańca oraz Centrum Kultury w Lublinie / Lubelski Teatr Tańca ogłaszają wyniki otwartego konkursu (open call) na realizację premiery kameralnej.

Celem Konkursu było wyłonienie przez organizatorów autorskiego projektu z wiodącą rolą tańca, opracowanego przez rezydentów,  wykonawców scenicznych i twórców (choreograf, scenograf, kostiumograf, kompozytor, reżyser światła) oraz wsparcie poprzez stworzenie warunków do jego przygotowania i publicznej prezentacji „Premiery Kameralnej” na Małej Scenie Kieleckiego Teatru Tańca w dniu 18 listopada 2022 r.

Obrady przeprowadzono zdalnie z udziałem:
Joanna Szymajda – ekspertka niezależna, przewodnicząca Komisji,
Ryszard Kalinowski – przedstawiciel operatora PS Lublin,
Anna Jamioł – przedstawicielka operatora PS Kielce,
Marta Szymańska – ekspertka niezależna.

Do konkursu wpłynęło 5 wniosków, z czego jeden został odrzucony z powodów formalnych. Po zapoznaniu się z wszystkimi wnioskami oraz dyskusji Komisja jednogłośnie zdecydowała o wyborze do realizacji w ramach naboru projektu „Niesamowicie blisko” zgłoszonego przez Artura Grabarczyka. W ocenie Komisji w największym stopniu spełniał on przesłanki gwarantujące realizację premiery kameralnej na wysokim poziomie artystycznym w wyznaczonym czasie i w określonych warunkach organizacyjno-technicznych.

 

Konkurs realizowany jest w ramach programu Przestrzenie Sztuki Taniec, który jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Lokalnym operatorem projektu jest Centrum Kultury w Lublinie.

 

Akceptuje postanowienia regulaminu.

FreshMail.pl