Przejdź do treści

Pracownicy CK odznaczeni

Uhonorowano odznaczeniami państwowymi i resortowymi osoby zasłużone w służbie państwu i społeczeństwu, którzy swoją postawą tworzą lepszą teraźniejszość i przyszłość ojczyzny.

Wyróżnienia przyznane decyzjami Prezydenta RP, prezesa Rady Ministrów i ministra obrony narodowej stanowią symboliczne podziękowanie za aktywność na rzecz działalności społecznej, kulturalnej i samorządowej i za wyjątkowe wykonywanie zadań i obowiązków służbowych. Wyróżnienia przyznano mi.in za: zasługi w działalności społecznej, charytatywnej, samorządowej a także za zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i kultury polskiej.

Pracownicy Centrum Kultury w Lublinie zostali uhonorowani Medalami za Długoletnią Służbę.

Medal Złoty za Długoletnią Służbę otrzymali: Jacek Brzeziński, Jarosław Gradek, Anna Krawczyk, Śp. Barbara Luszawska, Jerzy Lużyński, Barbara Mazurek, Lesław Skwarski, Halina Stelmasiak, Jarosław Tomica, Anna Trusz-Krok, Celina Wójcik, Dariusz Wróblewski oraz Stanisława Zan.

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę otrzymali: Krzysztof Cybula, Małgorzata Dąbrowska, Ryszard Kalinowski, Jan Szamryk oraz Anna Żak.

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę otrzymali: Maria Artemiuk-Kozińska, Małgorzata Drozd-Domaciuk, Anna Kalita, Wojciech Kaproń, Joanna Kolstrung, Małgorzata Bartkiewicz, Beata Mysiak, Izabela Raszewska, Barbara Sawicka oraz Marcin Sudziński.

Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski uhonorowano Andrzeja Mathiasza.

Akceptuje postanowienia regulaminu.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl