Przejdź do treści
Edukacja

68. OKR – trwają zgłoszenia do Turnieju Rejonowego

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski to najstarszy i najbardziej prestiżowy konkurs, który jest imprezą otwartą dla młodzieży szkół ponadpodstawowych, studentów i dorosłych.

W Turnieju Rejonowym w Lublinie biorą udział recytatorzy z powiatów:
– lubelskiego ziemskiego,
– grodzkiego,
– świdnickiego.

Termin dostarczenia lub przesłania kart zgłoszeń: do 10 marca 2023 r.

Regulamin Turnieju Rejonowego w Lublinie
Turniej Recytatorski i Wywiedzione ze słowa – karta zgłoszenia
Turniej Poezji Śpiewanej – karta zgłoszenia
Turniej Teatrów Jednego Aktora – karta zgłoszenia

Turniej Rejonowy odbędzie się w dniach 21 – 22 marca 2023 r. w Sali Czarnej Centrum Kultury w Lublinie (ul. Peowiaków 12).
Organizatorem Turnieju Rejonowego w Lublinie jest Pracownia Słowa – Studium Kultury Centrum Kultury w Lublinie.

Akceptuje postanowienia regulaminu.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl