Centrum Kultury wspiera rodziny

Miasto uhonorowało osoby i instytucje zaangażowane we wspieranie rodzin, a także długoletnich partnerów Programu „Rodzina Trzy Plus”. Wśród nich znalazło się również Centrum Kultury w Lublinie.

Dzięki wdrożonemu 10 lat temu miejskiemu projektowi, dedykowanemu dużym rodzinom Lublin znajduje się w czołówce polskich miast najbardziej aktywnych w zakresie realizacji działań prorodzinnych. Medal, który otrzymało Centrum Kultury jest wyrazem wdzięczności za popularyzowanie dobrych praktyk, otwartość na współpracę i przychylność działaniom na rzecz społeczności naszego miasta. Jesteśmy dumni z tego wyróżnienia i dziękujemy za pokładane w nas zaufanie.

Akceptuje postanowienia regulaminu.

FreshMail.pl