Przejdź do treści

Europejska Stolica Kultury 2029 – nabór projektów

Pod hasłem Re:union Lublin stara się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029 i właśnie w duchu tej wspólnoty przypominamy i ponownie zapraszamy do składania swoich projektów. Zapraszamy do wspólnej pracy nad opracowaniem kandydatury Lublina mieszkańców i mieszkanki miasta oraz regionu.

Na oficjalnej stronie internetowej dedykowanej kandydaturze Lublina znajduje „Przewodnik Re:union Lublin”, czyli najważniejsze informacje, które pomogą każdemu zgłosić pomysł do aplikacji. Hasło przewodnie: Re:union jest jedynie pretekstem do rewizji pojęcia unii, namysłu nad stanem obecnym i projektem na przyszłość. Do zgłaszania projektów i pomysłów przygotowany został specjalny formularz. Obecnie wystarczające jest przedstawienie szkiców i zarysów, które zostaną uszczegółowione na późniejszym etapie prac. Zgłoszenie koncepcji możliwe jest do 7 lipca.

Przypominamy, że w Centrum Kultury w Lublinie, przy ul. Peowiaków 12, działa punkt konsultacyjny „Strefa informacyjna”. Tu każdy może dowiedzieć się więcej na temat aplikowania Lublina do Europejskiej Stolicy Kultury 2029, zgłosić swoje uwagi, sugestie i propozycje .Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 13.00-17.00 do 7 lipca.

RE:UNION LUBLIN – PRZEWODNIK JAK ZGŁOSIĆ PROJEKT W KONKURSIE LUBLIN ESK 2029 [PL]

RE:UNION LUBLIN – PRZEWODNIK JAK ZGŁOSIĆ PROJEKT W KONKURSIE LUBLIN ESK 2029 – WERSJA BIAŁORUSKA [BY]

RE:UNION LUBLIN – PRZEWODNIK JAK ZGŁOSIĆ PROJEKT W KONKURSIE LUBLIN ESK 2029 – WERSJA UKRAIŃSKA [UA]

RE:UNION LUBLIN – PRZEWODNIK JAK ZGŁOSIĆ PROJEKT W KONKURSIE LUBLIN ESK 2029 – WERSJA ANGIELSKA [ENG]

Harmonogram konkursu:

do 7 lipca 2023 – termin składania projektów i pomysłów przez formularz
15 lipca 2023 – zespołowa analiza i konsultacje projektów;
15 września 2023 – pierwszy etap konkursu, przedstawienie Komisji wstępnych aplikacji;
jesień 2023 – oczekiwanie na decyzję o przejściu do kolejnego etapu konkursu ESK 2029;
wiosna 2024 – drugi etap konkursu, przedstawienie docelowej aplikacji z ramowym
programem na rok obchodów 2029;
lata 2024-2028 – czteroletnie przygotowania do obchodów ESK w 2029;
2029 – rok obchodów Europejskiej Stolicy Kultury.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu w języku polskim i angielskim znajdują się na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Szczegóły dotyczące kandydatury Lublina o tytuł ESK 2029 znajdują się na oficjalnej stronie internetowej lublin2029.pl

Akceptuje postanowienia regulaminu.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl