Przejdź do treści
Przestrzenie Sztuki/Taniec

Open call na rezydencje artystyczne dla tancerzy

Centrum Kultury w Lublinie i Lubelski Teatr Tańca zapraszają do udziału w konkursie otwartym (open call) na dwie rezydencje artystyczne z dziedziny taniec w ramach programu Przestrzenie Sztuki 2023.

Zdjęcie przedstawia wnętrze sali prób w Centrum Kultury w Lublinie. Sala jest duża, ma jasne ściany, na których powieszone są duże lustra. Na suficie jest dużo reflektorów oświetlających przestrzeń.

Ogłoszenie konkursu: 5 czerwca 2023
Termin składania aplikacji: do 4 lipca 2023
Rozstrzygnięcie konkursu: nie później niż do 9 lipca 2023

Celem Konkursu jest wyłonienie Artystów, którzy będą realizowali rezydencję: grupową dniach 16 – 26 lipca lub solo / duet w dniach 1 – 11 sierpnia w Centrum Kultury w Lublinie. Udział w obu rezydencjach zakłada minimum 7, maksymalnie 10 dni pracy w sali prób. Zgłoszenia do konkursu dokonuje Przedstawiciel Rezydentów za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego w terminie do 4 lipca 2023.

Formularz zgłoszeniowy

Zobacz regulamin konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w formie publikacji protokołu na stronie internetowej ck.lublin.pl, a także profilach Facebook Centrum Kultury w Lublinie, Lubelskiego Teatru Tańca do dnia 9 lipca 2023.

Organizator zapewnia:
– nieodpłatny dostęp do sali prób,
– zakwaterowanie,
– wynagrodzenie za czas pobytu na rezydencji.

Odpowiedzi na dodatkowe pytania udziela Lubelski Teatr Tańca: taniec@ck.lublin.pl

Rezydencja artystyczna odbywa się w ramach programu Przestrzenie Sztuki Lublin, który finansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. Lokalnym operatorem projektu jest Centrum Kultury w Lublinie.

 

Akceptuje postanowienia regulaminu.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl