Przejdź do treści
Przestrzenie Sztuki/Taniec

Wyniki open call na Nauczyciela w podróży

Centrum Kultury w Lublinie przedstawia wyniki otwartego konkursu na Nauczyciela w podróży, ogłoszonego w ramach Programu Przestrzenie Sztuki / Taniec.

Do udziału w konkursie napłynęło 10 zgłoszeń. Wszystkie spełniły wymogi formalne i zostały dopuszczone do oceny przez komisję w dniu 28 sierpnia 2023. Po zapoznaniu się z nadesłanymi wnioskami oraz dyskusji Komisja w składzie:

-Ewa Salwa – przedstawicielka NIMiT
-Monika Witkowska – ekspertka niezależny
-Beata Mysiak – przedstawicielka Centrum Kultury w Lublinie – Operatora Przestrzenie Sztuki 2023
zdecydowało o wyborze do realizacji zgłoszenia nadesłane przez :

– Kolekttacz – Aniela Kokosza i Paulina Giwer-Kowalewska z warsztatem
pt. CIAŁO CIAŁKO
– Piotr Stanek z warsztatem pt. Taniec przyszłości. Mam tę MOC!

Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursowych naborach Programu Przestrzenie Sztuki / Taniec.

Informacje o rozwoju wszystkich projektów, które otrzymały wsparcie w ramach projektu Przestrzenie Sztuki w tym roku, dostępne będą w zakładce Aktualności.

Wydarzenie jest realizowane w ramach programu Przestrzenie Sztuki, który jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. Lokalnym operatorem programu Przestrzenie Sztuki Lublin jest Centrum Kultury w Lublinie.

Akceptuje postanowienia regulaminu.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl