Przejdź do treści
Przestrzenie Sztuki/Taniec

Wyniki open call na Prowadzących Szkolenia dla Instruktorów Tańca

Centrum Kultury w Lublinie przedstawia wyniki otwartego konkursu na Prowadzących Szkolenia dla Instruktorów Tańca, ogłoszonego w ramach Programu Przestrzenie Sztuki / Taniec.

Do konkursu wpłynęło 9 wniosków, z czego jeden nie został zakwalifikowany do formalnego rozpatrywania.

Po zakończonym naborze wniosków do Otwartego Konkursu na poprowadzenie autorskich spotkań w ramach cyklu szkoleń dla instruktorów tańca z regionu lubelskiego – Przestrzenie Sztuki – Lublin – Taniec 2023 do realizacji zostały wyłonione cztery propozycje w poszczególnych obszarach tematycznych:

kompozycja i sposoby tworzenia choreografii: Aurora Lubos „Odkrywanie w ruchu”.

elementy oprawy scenicznej, jak światło czy dźwięk: Małgorzata Haduch „Muzyka w tworzeniu choreografii”

pedagogika i higiena pracy: Zuzanna Kasprzyk „Podstawy treningu motorycznego i somatycznego”

dieta i nawyki żywieniowe młodych tancerzy: Katarzyna Satkowska „Relacja młodego tancerza ze swoją dietą”

Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursowych naborach Programu Przestrzenie Sztuki / Taniec.

Informacje o rozwoju wszystkich projektów, które otrzymały wsparcie w ramach projektu Przestrzenie Sztuki w tym roku, dostępne będą w zakładce Aktualności.

Wydarzenie jest realizowane w ramach programu Przestrzenie Sztuki, który jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. Lokalnym operatorem programu Przestrzenie Sztuki Lublin jest Centrum Kultury w Lublinie.

Akceptuje postanowienia regulaminu.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl