Przejdź do treści
Przestrzenie Sztuki/Taniec

Wyniki open call na prezentację spektakli

Osoby, które nadesłały do nas swoje zgłoszenia informujemy, że z przyczyn niezależnych od operatora projektu ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 25.09

Centrum Kultury w Lublinie przedstawia wyniki otwartego konkursu na prezentację spektakli, ogłoszonego w ramach Programu Przestrzenie Sztuki / Taniec.

Do konkursu wpłynęło 51 wniosków, z czego 16 nie podlegało ocenie Komisji ze względu na błędy formalne. Po zapoznaniu się z wszystkimi wnioskami komisja w składzie:

Magdalena Zalipska – przedstawicielka NIMiT
Adam Kamiński – ekspert niezależny
Anna Żak – przedstawicielka Centrum Kultury w Lublinie – Operatora Przestrzenie Sztuki 2023

zdecydowała o wyborze do prezentacji w ramach naboru trzech spektakli:

„Niesamowicie blisko” – Artur Grabarczyk
„Odyseja” – Fundacja Nowszego Teatru / Teatr Nowszy
„Opowiedz nam o przyszłości” – Fundacja Scena Współczesna

Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursowych naborach Programu Przestrzenie Sztuki / Taniec.

Informacje o rozwoju wszystkich projektów, które otrzymały wsparcie w ramach projektu Przestrzenie Sztuki w tym roku, dostępne będą w zakładce Aktualności.

Wydarzenie jest realizowane w ramach programu Przestrzenie Sztuki, który jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. Lokalnym operatorem programu Przestrzenie Sztuki Lublin jest Centrum Kultury w Lublinie.

Akceptuje postanowienia regulaminu.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl