Przejdź do treści
Edukacja

27. Jesienny Konkurs Recytatorski – trwają zgłoszenia

Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, studentów, a także wszystkich dorosłych miłośników recytacji z terenu województwa lubelskiego.

W tegorocznej edycji JKR proponujemy temat „Sny i marzenia”. Jak co roku podane hasło stanowi inspirację i daje możliwość szerokiej interpretacji. Tym razem temat otwiera drogę ku tematyce oniryzmu, wyobraźni, pragnień i wewnętrznych celów – tych mniej i bardziej realnych. Literatura na przestrzeni wieków stworzyła ogromny zbiór marzeń bohaterów literackich. Możemy spotkać się z nimi w twórczości autorów każdej epoki od dzieł antycznych przez utwory romantyzmu aż po współczesne publikacje. Słynne sny i marzenia kierowały losami bohaterów literackich, znanych nam z kanonu najlepszej polskiej i światowej prozy i poezji.

Recytatorzy prezentują jeden dowolnie wybrany tekst – wiersz lub fragment prozy, dopuszczalny jest również uzasadniony kolaż tekstów. W przypadku prezentacji fragmentu prozy dopuszczalne są skróty.

Łączny nieprzekraczalny czas prezentacji:
− uczniowie szkół podstawowych – do 3 minut,
− uczniowie szkół ponadpodstawowych i dorośli – do 5 minut.

ZOBACZ REGULAMIN KONKURSU
POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ

Uczestnicy zobowiązani są do przesłania w całości wypełnionych kart zgłoszeniowych w nieprzekraczalnym terminie do 16 października 2023 r. w formie papierowej na adres:
Centrum Kultury w Lublinie , ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin (dopisek: JKR – Pracownia Słowa).
Przesłanie karty zgłoszeniowej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

Turniej Rejonowy w Lublinie odbędzie się w dniach 24-25 października 2023 r.
Miejsce: Piwnice Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12, poziom -1) W przypadku mniejszej liczby uczestników eliminacje odbędą się tylko 24 października.

Organizatorami 27. Jesiennego Konkursu Recytatorskiego (JKR) są: Centrum Spotkania Kultur w Lublinie oraz Centrum Kultury w Lublinie.

Konkurs ma na celu:
− podtrzymywanie i upowszechnianie idei kultury języka oraz kultury żywego słowa,
− promocja czytelnictwa oraz rozbudzanie zainteresowania literaturą i poezją,
− tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej recytatorów,
− integracja środowiska amatorskiego ruchu recytatorskiego,
− tworzenie możliwości wymiany doświadczeń między pedagogami i instruktorami recytacji, a także
między uczestnikami konkursów recytatorskich.

Akceptuje postanowienia regulaminu.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl