Przejdź do treści
Przestrzenie Sztuki/Taniec

Wyniki Open call na prezentację spektakli dla dzieci i młodzieży

Centrum Kultury w Lublinie przedstawia wyniki otwartego konkursu na prezentację spektakli dla dzieci i młodzieży, na scenach partnerskich regionu lubelskiego w ramach programu Przestrzenie Sztuki.

Do konkursu wpłynęło 11 wniosków, z czego 5 zostało odrzuconych ze względu na błędy formalne.

Po zapoznaniu się z propozycjami oraz dyskusji Komisja w składzie:

Patrycja Alenkuć – przedstawicielka NIMiT
Aleksandra Bożek – Muszyńska – ekspert niezależny
Anna Żak, Ryszard Kalinowski – przedstawiciele Centrum Kultury w Lublinie – Operatora

Przestrzenie Sztuki 2023 zdecydowało o wyborze do prezentacji w ramach naboru trzech spektakli:

FRAJDA GRANDA BZIK – Stowarzyszanie Artystów KOLEKTTACZ
CZUJĄC – Monika Kiwak
KSZTAŁTY – Stowarzyszenie Living Space Theatre

Zadanie finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Przestrzenie Sztuki, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. Lokalnym operatorem programu jest Centrum Kultury w Lublinie.

Akceptuje postanowienia regulaminu.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl