Przejdź do treści
Przestrzenie Sztuki/Teatr

Wyniki Open Call Przestrzenie Sztuki Teatr (II nabór)

Informujemy, że w II turze otwartego naboru w ramach Programu Przestrzenie Sztuki Teatr 2023 do dofinansowania zostały zakwalifikowane następujące projekty:

 

1. Między zmysłami / Fundacja Inside Out
2. „Opowieść o papierowej koronie 23 23 23” / Nina Michałek
3. „Rękawiczka” dwujęzyczny spektakl dla dzieci / Anna Wolszczak

 

Program Przestrzenie Sztuki narodził się z potrzeby wsparcia i zapewnienia warunków pracy artystom niezależnym przy wykorzystywaniu istniejącej infrastruktury. Jego idea opiera się na czterech filarach – artystycznym, edukacyjnym, społecznym i prozdrowotnym, a głównym zadaniem operatorów jest umożliwienie artystom niezależnym (pozbawionym na co dzień „stałego adresu”) i lokalnym środowiskom prezentacji ich przedsięwzięć, rozwijanie oferty edukacyjnej i animacyjnej oraz rozwój publiczności. Dotychczas taneczne Przestrzenie Sztuki działały w Białymstoku, Katowicach, Kielcach, Lublinie i Łodzi, a teatralne – w Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Rzeszowie i Zielonej Górze.

Działania w ramach programu to m.in.: prezentacje spektakli, rezydencje twórcze, warsztaty i projekty edukacyjne, projekty animacyjne i społeczne, szkolenia i coaching dla artystów, wspieranie badań w zakresie sztuki, udostępnianie sal warsztatowych oraz wsparcie promocyjne artystów. W ramach tanecznych i teatralnych Przestrzeni Sztuki w latach 2020-2022 odbyło się ponad 6 tys. wydarzeń artystycznych i edukacyjnych, które zgromadziły ponad 750 tys. odbiorców. W działania włączyło się także ponad 400 instytucji i podmiotów partnerskich. W tym roku wybrano pięciu Operatorów programu Przestrzenie Sztuki Teatr:

– Teatr Lubuski w Zielonej Górze,
– Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie,
– Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie,
– Centrum Kultury w Lublinie,
– Fabryka Sztuki w Łodzi.

Nabór jest realizowany w ramach Programu Przestrzenie Sztuki, który jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. Lokalnym operatorem program jest Centrum Kultury w Lublinie.

Akceptuje postanowienia regulaminu.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl