Przejdź do treści
Przestrzenie Sztuki/Taniec

Wyniki Open call na cykl jamów tanecznych

Centrum Kultury w Lublinie przedstawia wyniki otwartego konkursu, na koncepcję i realizację ”Cyklu jamów tanecznych”, ogłoszonego w ramach programu Przestrzenie Sztuki / Taniec.

Do udziału w konkursie napłynęły 4 zgłoszenia. Z czego 2 nie spełniły wymogów formalnych. Po zapoznaniu się z pozostałymi wnioskami oraz dyskusji Komisja w składzie:

Mateusz Czekaj – przedstawiciel NIMiT
Paweł Grala – ekspert niezależny
Anna Kalita – przedstawicielka Centrum Kultury w Lublinie – Operatora Przestrzenie Sztuki 2023

zdecydowało o wyborze do realizacji zgłoszenia nadesłanego przez Fundację Teatru Wschodniego.

Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursowych naborach Programu Przestrzenie Sztuki / Taniec.

Informacje o rozwoju wszystkich projektów, które otrzymały wsparcie w ramach projektu Przestrzenie Sztuki w tym roku, dostępne będą w zakładce Aktualności.

Akceptuje postanowienia regulaminu.

FreshMail.pl