Przejdź do treści
Przestrzenie Sztuki/Taniec

Wyniki Open Call na Mini Grant

Centrum Kultury w Lublinie przedstawia wyniki otwartego konkursu na Mini Grant, ogłoszonego w ramach Programu Przestrzenie Sztuki / Taniec.

Do konkursu wpłynęło 14 wniosków, z czego 5 nie spełniło wymogów formalnych. Po zapoznaniu się z propozycjami oraz dyskusji Komisja w składzie:

Paulina Prokopiuk – ekspert niezależny
Beata Mysiak, Anna Żak – przedstawicielki Centrum Kultury w Lublinie – Operatora Przestrzenie

Sztuki 2023 zdecydowało o następującym wyborze projektów do realizacji:

– Agata Grabałowska „Historia bardzo osobista” – 4700 brutto
– Dawid Marzec „W pustyni i w Puszczy” – 3500 brutto
– Adrianna Sawczak „Więcej, wyżej, dalej” – 3300 brutto
– Weronika Wójtowicz „Co myśli tancerz podczas tańca” – 3500 brutto

Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursowych naborach Programu Przestrzenie Sztuki / Taniec.

Informacje o rozwoju wszystkich projektów, które otrzymały wsparcie w ramach projektu Przestrzenie Sztuki w tym roku, dostępne będą w zakładce Aktualności.

Wydarzenie jest realizowane w ramach programu Przestrzenie Sztuki, który jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. Lokalnym operatorem programu Przestrzenie Sztuki Lublin jest Centrum Kultury w Lublinie.

Akceptuje postanowienia regulaminu.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl