Przejdź do treści

Ogłoszenie o pracy

Centrum Kultury poszukuje pracownika.

Centrum Kultury w Lublinie prowadzi rekrutację na samodzielne stanowisko ds. organizacyjnych.
Szczegółowy opis oferty znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dokumenty aplikacyjne: CV, list motywacyjny, kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie, kopia dokumentów potwierdzających uprawnienia lub doświadczenie zawodowe, należy składać w Kancelarii CK lub wysłać na adres: sekretariat@ck.lublin.pl w terminie do 05.01.2024 r., w tytule podając „Rekrutacja na samodzielnego specjalistę ds. organizacyjnych”.

Rekrutacja będzie się odbywać dwuetapowo (1. analiza złożonych dokumentów spełniających
wymogi formalne; 2. rozmowa kwalifikacyjna).

Centrum Kultury w Lublinie zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi na podstawie nadesłanych dokumentów osobami.

Akceptuje postanowienia regulaminu.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl