Przejdź do treści

Ogłoszenie o pracę

Centrum Kultury poszukuje pracownika.

Centrum Kultury w Lublinie prowadzi rekrutację na stanowisko Specjalisty ds. promocji i organizacji wydarzeń Lubelskiego Teatru Tańca.
Szczegółowy opis oferty znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dokumenty aplikacyjne: CV, List motywacyjny, kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie, kopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, należy składać w Kancelarii CK lub wysłać na adres: sekretariat@ck.lublin.pl w terminie do 12.04.2024 r., w tytule podając: „Rekrutacja na stanowisko specjalisty ds. promocji i organizacji”. Rekrutacja będzie się odbywać dwuetapowo:

1. analiza złożonych dokumentów spełniających wymogi formalne
2. rozmowa kwalifikacyjna.

Centrum Kultury w Lublinie zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi na podstawie nadesłanych dokumentów osobami.

Akceptuje postanowienia regulaminu.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl