Przejdź do treści

Czytelnia Dramatu

Czytelnia Dramatu wspiera i popularyzuje najnowsze polskie teksty dramatyczne poprzez czytania performatywne połączone ze spotkaniami z autorami tekstów, spektakle oparte na najnowszym dramacie bądź teatrze autorskim, warsztaty, spotkania i dyskusje. Organizując ponadinstytucjonalne wydarzenia skupiamy aktorów, reżyserów, animatorów z kręgu zawodowego i amatorskiego, angażując przy tym środowiska uniwersyteckie, inicjując dyskusję o kondycji polskiego dramatu.

Akceptuje postanowienia regulaminu.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl