Przejdź do treści

East European Performing Arts Platform

EEPAP (East European Performing Arts Platform) to projekt na rzecz rozwoju współczesnych sztuk performatywnych w Środkowej i Wschodniej Europie. Jego podstawowym celem jest umożliwianie i wzmacnianie międzynarodowej wymiany europejskich artystów, kuratorów, badaczy i producentów teatru i tańca oraz rozwijanie programów edukacyjnych w ścisłym powiązaniu ze współczesnym kontekstem politycznym, społecznym i ekonomicznym.

platform_0

Projekt został zainicjowany w 2011 r. przez Instytut Adama Mickiewicza w Warszawie. Od 2012 r. prowadzony jest przez Centrum Kultury w Lublinie dzięki wsparciu IAM oraz Miasta Lublin.


Odwiedź stronę internetową EEPAP

Akceptuje postanowienia regulaminu.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl