Przejdź do treści
Zwiedzanie starego cmentarza żydowskiego
eligijni Żydzi z całego świata regularnie odwiedzają znajdujący się tu ohel cadyka Jakuba Izaaka Horowitza zwanego Widzącym z Lublina (zm. w 1815 r.), grób znanego talmudysty Szaloma Szachny (zm. w 1557 r.) i sławnego kablisty Salomona ben Jechiela Lurii (zm. w 1573 r.) zwanego Maharszalem. O tych i wielu innych postaciach spoczywających na starym cmentarzu w Lublinie będzie można posłuchać podczas spaceru z przewodnikiem.
Spacer po żydowskim Lublinie
Podczas spaceru przybliżymy historię i topografię nieistniejącej dzielnicy żydowskiej na Podzamczu. Przejdziemy ulicami, których dziś już nie ma na mapie miasta.
Zwiedzanie starego cmentarza żydowskiego
eligijni Żydzi z całego świata regularnie odwiedzają znajdujący się tu ohel cadyka Jakuba Izaaka Horowitza zwanego Widzącym z Lublina (zm. w 1815 r.), grób znanego talmudysty Szaloma Szachny (zm. w 1557 r.) i sławnego kablisty Salomona ben Jechiela Lurii (zm. w 1573 r.) zwanego Maharszalem. O tych i wielu innych postaciach spoczywających na starym cmentarzu w Lublinie będzie można posłuchać podczas spaceru z przewodnikiem.

Akceptuje postanowienia regulaminu.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl