Przejdź do treści

neTTheatre

neTTheatre zrodził się z próby stworzenia nowego języka artystycznego, nawiązującego do współczesnych form komunikacji. To przekaz równoległy, wielopłaszczyznowy, niesformatowany. To również próba zrozumienia kondycji człowieka początku drugiego millenium, świadomie i nieświadomie uwikłanego w gąszcz znaków i komunikatów. Z tego powodu w kolejnych przedsięwzięciach Teatru w Sieci Powiązań pojawiły się nowe technologie, po raz pierwszy stosowane na scenie (wizualizator ludzkiego głosu, interaktywny wirtualny tancerz, sceniczny edytor tekstu sterowany za pomocą gestu aktora i wiele innych, tworzonych specjalnie dla potrzeb sceny cyberrealistycznych narzędzi). Przedstawieniom towarzyszy grana na żywo improwizowana muzyka elektro-akustyczna, często wykorzystująca przetworzony głos aktorów.

Akceptuje postanowienia regulaminu.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl