Przejdź do treści

Pracownia Człowiek Miasto

Zaangażowana była w podsumowanie Wielkiego Jubileuszu 700-lecia miasta oraz w 100-lecie niepodległości Polski pod hasłem „Lublin 1918-2018. Inspiruje nas Wolność”. Realizowała także „Lato na placu Litewskim” – interdyscyplinarny projekt skierowany do różnych grup odbiorców. Pracownia angażuje mieszkańców miasta w życie kulturalne, realizując projekty z zakresu edukacji kulturalnej oraz budując wspólnotę mieszkańców. Proponuje również wydarzenia kulturalne i artystyczne w dzielnicach Lublina, czego jednym z przykładów jest cykl pikników „Drogi Wolności”, na program których składały się darmowe koncerty, kino plenerowe i animacje zlokalizowane w 7 różnych dzielnicach Lublina.

Akceptuje postanowienia regulaminu.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl