Przejdź do treści
Aporia

Aporia 5: Potrzask bezpartyjności – Agata Bielik-Robson, Cezary Michalski

20:30 - 11.10.2017 - Kino CK - wstęp wolny - więcej
Aporia

Aporia 5: Potrzask bezpartyjności – Agata Bielik-Robson, Cezary Michalski

20:30 - 11.10.2017 - wstęp wolny - więcej

Czy bez silnej reprezentacji partyjnej możliwa jest prawdziwie emancypacyjna polityka? Czy bezpartyjność ma progresywny sens, czy też przeciwnie — przekształca się w źle pojęty idealizm (pięknoduchostwo, kwietyzm, narcyzm), który bezwiednie wspomaga reakcyjny dryf?

O tych kwestiach porozmawiamy z filozofką Agatą Bielik-Robson oraz publicystą i komentatorem politycznym Cezarym Michalskim.
Lipcowe protesty przeciwko likwidacji niezawisłości sędziowskiej zdominowały hasło „no logo”. Protestujący deklarowali niechęć do profesjonalnych polityków; liberalno-lewicowe media skupiały się nie tylko na krytyce obozu rządzącego, lecz także na podkreślaniu słabości partii opozycyjnych. Tym samym po raz kolejny zamanifestowała się niechęć do „upartyjnienia” aktywności społecznej. Jak w tym kontekście wyglądają perspektywy liberalizmu i lewicy?

prowadzenie: Tomasz Kozak, Piotr Pękala

Aporia: Czy polityka nas wyzwoli?

Aporią nazywamy specyficzny problem: z jednej strony nieusuwalny, z drugiej — nie dający się rozwiązać (przynajmniej z pozoru). Stan aporetyczny może oznaczać ugrzęźnięcie — pojedynczego człowieka lub całej zbiorowości; społeczeństwa albo kultury — w matni nieprzezwyciężonych sprzeczności. Tu i teraz taka matnia jest horyzontem demokracji, która szamocze się w sieci równosilnych antynomii. Kultura demokratyczna grzęźnie — nie tylko w Polsce, lecz również w Europie, a szerzej w przestrzeni transatlantyckiej — na bezdrożu kształtowanym przez równoważne siły: liberalne i autorytarne, progresywne i reakcyjne.

Zaproszonych artystów, filozofów i polityków będziemy pytać o kwestie najważniejsze: Czy polityka pozwoli nam wydobyć się ze stanu aporii? Do jakiego stopnia aktywność polityczna może wyzwolić twórczą energię w społeczeństwach konsumentów podatnych na autorytarną demagogię? Czy politykowanie emancypacyjne mogłoby stać się nie tylko powszechną powinnością, lecz także źródłem rozumnej rozkoszy w Polsce: w kraju tradycyjnie nieufnym wobec polityków i polityki?

Ceny biletów

wstęp wolny

Kasa Centrum Kultury

Aktualne godziny pracy kasy znajdują się w zakładce Kontakt.

tel: 81 466 61 40
oraz: 728 474 209

Kontakt mailowy:
kasa@ck.lublin.pl

Bilety dostępne także online

Miejsce

Kino CK

Centrum Kultury w Lublinie
ul. Peowiaków 12
20-007 Lublin

Zobacz wskazówki dojazdu

Kontakt

Zespół Konfrontacji Teatralnych

e-mail: konfrontacje.lublin@gmail.com
tel: 81 466 61 19/20

Aporia 5: Potrzask bezpartyjności – Agata Bielik-Robson, Cezary Michalski

11-10-2017 - wstęp wolny - więcej

Akceptuje postanowienia regulaminu.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl