Przejdź do treści
Pracownia Sztuczka

Główka pracuje z elementami sensoplastyki

17:30 - 05.03.2020 - Dziki Pokój - 15 zł - więcej
Pracownia Sztuczka

Główka pracuje z elementami sensoplastyki

17:30 - 05.03.2020 - 15 zł - więcej

Szanowni Państwo, z przyczyn niezależnych od organizatorów Pracownia Sztuczka zawiesza czasowo zajęcia. Wszystkie osoby, które wniosły opłaty za zajęcia, mogą zgłosić się po zwrot w kasie CK. Będziemy na bieżąco informować o wznowieniu zajęć.

Cykl zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci połączony z treningiem koncentracji i kreatywności i sensoplastyką.

Trening koncentracji i kreatywności jest autorskim programem, który wykorzystuje najnowszą wiedzę empiryczną z zakresu pedagogiki i psychologii, pomaga dzieciom wejść na ścieżkę harmonijnego i optymalnego rozwoju. Każdy uczestnik będzie miał możliwość poznać swoje mocne strony, talenty i obszary do doskonalenia. Nauczy się jak wygląda praca zespołowa oraz model komunikacji w grupie. W tym sezonie trening będzie wzbogacony o elementy sensoplastyki, która znakomicie wpływa na rozwój w wielu obszarach.

W programie zajęć przewidujemy :
– rozwijanie umiejętności samodzielnego uczenia się i koncentracji
– wspomaganie uważnego słuchania i budowania zrozumiałych wypowiedzi
– doskonalenie umiejętności rysowania i pisania liter
– gotowość do wykonywania zadań
– rozwijanie kreatywności, umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach
– umacnianie poczucia własnej wartości i pewności siebie
– naukę sporządzania notatek w formie „map myśli” (Mind Maping)
– ćwiczenia integrujące umysł i ciało, usprawniające koordynację wzrokowo – ruchową, spostrzegawczość, podnoszące efektywność uczenia, zwiększające potencjał intelektualny dziecka, uczące jak kontrolować emocje (elementy kinezjologii edukacyjnej)
– gry i zabawy rozwijające umiejętność komunikacji, nawiązywania kontaktów, integracji w grupie (elementy treningu interpersonalnego)
– naukę żonglowania

prowadzenie: Sylwia Prybuła (pedagog, terapeuta)

Ceny biletów

15 zł

Kasa Centrum Kultury

Aktualne godziny pracy kasy znajdują się w zakładce Kontakt.

tel: 81 466 61 40
oraz: 728 474 209

Kontakt mailowy:
kasa@ck.lublin.pl

Bilety dostępne także online

Miejsce

Dziki Pokój

ul. Peowiaków 12
20-007 Lublin

Zobacz wskazówki dojazdu

Kontakt

Pracownia Sztuczka

e-mail: sztuczka@ck.lublin.pl
tel: 81 466 61 47

Główka pracuje z elementami sensoplastyki

05-03-2020 - 15 zł - więcej

Akceptuje postanowienia regulaminu.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl