Przejdź do treści
Wielokulturowy Lublin

Gra miejska dla młodzieży

10:00 - 16.06.2023 - przestrzenie Lublina - zgłoszenia przez szkoły ponadpodstawowe - więcej
Wielokulturowy Lublin

Gra miejska dla młodzieży

10:00 - 16.06.2023 - zgłoszenia przez szkoły ponadpodstawowe - więcej

Do Gry Miejskiej zapraszamy zespoły ze szkół ponadpodstawowych Lublina i powiatów sąsiadujących.

3 osobowe zespoły w towarzystwie opiekuna (nauczyciela) będą miały za zadanie w ciągu 2 dni odwiedzić kilkanaście punktów na mapie naszego miasta. W punktach tych spotkają reprezentantów mniejszości narodowych, etnicznych, religijnych i wyznaniowych, którzy będą opowiadać o swoich kulturach i tradycjach. Na podstawie tych rozmów zespoły będą uzupełniać Kartę Gry. Odpowiedzi ocenią reprezentanci wraz z koordynatorką gry.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi dn. 18 czerwca, przed koncertem zespołu Tołhaje.

REGULAMIN
KARTA ZGŁOSZENIOWA
KLAUZULA INFORMACYJNA

Projekt dofinansowany ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wydarzenie wpisuje się w program Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023

Ceny biletów

zgłoszenia przez szkoły ponadpodstawowe

Kasa Centrum Kultury

Aktualne godziny pracy kasy znajdują się w zakładce Kontakt.

tel: 81 466 61 40
oraz: 728 474 209

Kontakt mailowy:
kasa@ck.lublin.pl

Bilety dostępne także online

Zapisy:

od 24 maja do 5 czerwca (do 12:00)

Wypełnione karty zgłoszenia wraz z podpisanymi klauzulami informacyjnymi prosimy dostarczyć osobiście lub drogą pocztową na adres:

Studium Kultury
Centrum Kultury w Lublinie
ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin z dopiskiem „Gra miejska – Lublin miastem wielu kultur”

Miejsce

przestrzenie Lublina

Kontakt

Joanna Kolstrung

e-mail: j.kolstrung@ck.lublin.pl
tel: 81 466 61 15

Gra miejska dla młodzieży

16-06-2023 - zgłoszenia przez szkoły ponadpodstawowe - więcej

Akceptuje postanowienia regulaminu.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl