Przejdź do treści
Aporia

Inicjatywa jest kobietą? – Barbara Nowacka, Kazimiera Szczuka

19:00 - 18.04.2017 - Kino CK - wstęp wolny - więcej
Aporia

Inicjatywa jest kobietą? – Barbara Nowacka, Kazimiera Szczuka

19:00 - 18.04.2017 - wstęp wolny - więcej

Czy polityka kobiet zdoła odeprzeć brutalną ofensywę reakcyjnej demagogii? Dlaczego tak ważna jest konwencja antyprzemocowa? Z jakiego powodu kwestie biopolityczne (równouprawnienie osób LGBTQ, prawo do antykoncepcji i aborcji) wzbudzają dziś tak wielkie emocje? Jak powinna wyglądać polska scena polityczna i w jaki sposób może na niej zaistnieć progresywna lewica? O kwestiach tych porozmawiamy z czołowymi polskimi feministkami — Barbarą Nowacką i Kazimierą Szczuką.

prowadzenie: Tomasz Kozak, Piotr Pękala

Aporia: Czy polityka nas wyzwoli?

Aporią nazywamy specyficzny problem: z jednej strony nieusuwalny, z drugiej — nie dający się rozwiązać (przynajmniej z pozoru). Stan aporetyczny może oznaczać ugrzęźnięcie — pojedynczego człowieka lub całej zbiorowości; społeczeństwa albo kultury — w matni nieprzezwyciężonych sprzeczności. Tu i teraz taka matnia jest horyzontem demokracji, która szamocze się w sieci równosilnych antynomii. Kultura demokratyczna grzęźnie — nie tylko w Polsce, lecz również w Europie, a szerzej w przestrzeni transatlantyckiej — na bezdrożu kształtowanym przez równoważne siły: liberalne i autorytarne, progresywne i reakcyjne.

Zaproszonych artystów, filozofów i polityków będziemy pytać o kwestie najważniejsze: Czy polityka pozwoli nam wydobyć się ze stanu aporii? Do jakiego stopnia aktywność polityczna może wyzwolić twórczą energię w społeczeństwach konsumentów podatnych na autorytarną demagogię? Czy politykowanie emancypacyjne mogłoby stać się nie tylko powszechną powinnością, lecz także źródłem rozumnej rozkoszy w Polsce: w kraju tradycyjnie nieufnym wobec polityków i polityki?

Ceny biletów

wstęp wolny

Kasa Centrum Kultury

Aktualne godziny pracy kasy znajdują się w zakładce Kontakt.

tel: 81 466 61 40
oraz: 728 474 209

Kontakt mailowy:
kasa@ck.lublin.pl

Bilety dostępne także online

Miejsce

Kino CK

Centrum Kultury w Lublinie
ul. Peowiaków 12
20-007 Lublin

Zobacz wskazówki dojazdu

Inicjatywa jest kobietą? – Barbara Nowacka, Kazimiera Szczuka

18-04-2017 - wstęp wolny - więcej

Akceptuje postanowienia regulaminu.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl