Przejdź do treści
Festiwal Bliski Wschód

„Kultura” – Białoruś. Jakby w cieniu i ciszy – dyskusja + promocja tomu

18:30 - 11.12.2023 - Kino CK - wstęp wolny - więcej
Festiwal Bliski Wschód

„Kultura” – Białoruś. Jakby w cieniu i ciszy – dyskusja + promocja tomu

18:30 - 11.12.2023 - wstęp wolny - więcej

W antologii „Kultura” – Białoruś. Jakby w cieniu i ciszy pod redakcją Tadeusza Sucharskiego zostały umieszczone publikowane w „Kulturze” teksty poświęcone Białorusi, jej historii (najczęściej łączonej z problematyką Wielkiego Księstwa Litewskiego) oraz współczesności.

Znalazły się w niej także szkice podejmujące skomplikowane kwestie narodowościowo-religijne na północno-wschodnich ziemiach I i II Rzeczypospolitej. Wybór uzupełniają drukowane w miesięczniku mało znane wiersze poetów białoruskich oraz teksty literackie polskich twórców, zapisy powrotów do „małej ojczyzny”.
Wydawcy i autor wyboru dedykują tę publikację Andrzejowi Poczobutowi – więźniowi sumienia w Białorusi.

Seria ukazuje się wspólnym wysiłkiem Pracowni Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu UMCS, Wydawnictwa UMCS i Instytutu Literackiego.

prowadzenie: Andrzej Peciak

Ceny biletów

wstęp wolny

Kasa Centrum Kultury

Aktualne godziny pracy kasy znajdują się w zakładce Kontakt.

tel: 81 466 61 40
oraz: 728 474 209

Kontakt mailowy:
kasa@ck.lublin.pl

Bilety dostępne także online

Miejsce

Kino CK

Centrum Kultury w Lublinie
ul. Peowiaków 12
20-007 Lublin

Zobacz wskazówki dojazdu

Kontakt

neTTheatre

tel: 81 466 61 28

„Kultura” – Białoruś. Jakby w cieniu i ciszy – dyskusja + promocja tomu

11-12-2023 - wstęp wolny - więcej

Akceptuje postanowienia regulaminu.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl