Przejdź do treści
Aporia

Liberalne centrum? Spotkanie z Joanną Muchą

19:00 - 30.10.2017 - Kino CK - wstęp wolny - więcej
Aporia

Liberalne centrum? Spotkanie z Joanną Muchą

19:00 - 30.10.2017 - wstęp wolny - więcej

Joanna Mucha wystąpiła ostatnio z programem, który przez media został nazwany Programem dla opozycji”.

Posłanka Platformy Obywatelskiej szkicuje interesującą wizję polityki, w której za punkt centralny obiera „dobre państwo” oraz człowieka z jego prawami do indywidualnych wyborów i preferencji. W związku z tym rodzą się pytania o szeroko pojęte równouprawnienie — kobiet, mniejszości światopoglądowych, seksualnych, etnicznych, religijnych itd. Jaką rolę w programie PO powinna odgrywać kwestia swobód obywatelskich? Czy Platforma jest w stanie przekształcić się w silne centrum, pojęte jako główny ośrodek polityczny skupiający wolnościowe dążenia polskiego społeczeństwa? Kwestię tę chcemy postawić w szerszym kontekście, na tle ogólnego pytania o emancypacyjny potencjał polskiego liberalizmu.

Przypominamy, że spotkanie będzie miało charakter debaty politologiczno-filozoficznej, a nie wiecu wyborczego — zapraszamy publiczność do udziału w dyskusji, prosimy jednak o niewnoszenie transparentów na salę i powstrzymanie się od wznoszenia okrzyków w trakcie rozmowy.

prowadzenie: Tomasz Kozak, Piotr Pękala

Aporia: Czy polityka nas wyzwoli?

Aporią nazywamy specyficzny problem: z jednej strony nieusuwalny, z drugiej — nie dający się rozwiązać (przynajmniej z pozoru). Stan aporetyczny może oznaczać ugrzęźnięcie — pojedynczego człowieka lub całej zbiorowości; społeczeństwa albo kultury — w matni nieprzezwyciężonych sprzeczności. Tu i teraz taka matnia jest horyzontem demokracji, która szamocze się w sieci równosilnych antynomii. Kultura demokratyczna grzęźnie — nie tylko w Polsce, lecz również w Europie, a szerzej w przestrzeni transatlantyckiej — na bezdrożu kształtowanym przez równoważne siły: liberalne i autorytarne, progresywne i reakcyjne.

Zaproszonych artystów, filozofów i polityków będziemy pytać o kwestie najważniejsze: Czy polityka pozwoli nam wydobyć się ze stanu aporii? Do jakiego stopnia aktywność polityczna może wyzwolić twórczą energię w społeczeństwach konsumentów podatnych na autorytarną demagogię? Czy politykowanie emancypacyjne mogłoby stać się nie tylko powszechną powinnością, lecz także źródłem rozumnej rozkoszy w Polsce: w kraju tradycyjnie nieufnym wobec polityków i polityki?

Ceny biletów

wstęp wolny

Kasa Centrum Kultury

Aktualne godziny pracy kasy znajdują się w zakładce Kontakt.

tel: 81 466 61 40
oraz: 728 474 209

Kontakt mailowy:
kasa@ck.lublin.pl

Bilety dostępne także online

Miejsce

Kino CK

Centrum Kultury w Lublinie
ul. Peowiaków 12
20-007 Lublin

Zobacz wskazówki dojazdu

Kontakt

Zespół Konfrontacji Teatralnych

e-mail: konfrontacje.lublin@gmail.com
tel: 81 466 61 19/20

Liberalne centrum? Spotkanie z Joanną Muchą

30-10-2017 - wstęp wolny - więcej

Akceptuje postanowienia regulaminu.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl