Przejdź do treści
Przestrzenie Sztuki

Opowieść o papierowej koronie 23 23 23

16:00 - 13.12.2023 - Muzeum Czechowicza - więcej
Przestrzenie Sztuki

Opowieść o papierowej koronie 23 23 23

16:00 - 13.12.2023 - więcej

Z okazji setnego jubileuszu prozatorskiego Józefa Czechowicza zapraszamy na spektakl/słuchowisko, czyli performatywne czytanie dramatu z elementami interaktywnymi w oparciu o tekst Czechowicza „Opowieść o papierowej koronie”.

Głównym celem inscenizacyjnym będzie skłonienie widza/słuchacza do poszukania odpowiedzi, czy dzisiejsza młodzież odnalazłaby się w realiach ubiegłego wieku ? Jak młodzieńcza wrażliwość, zapał, postrzeganie świata, marzenia wpływają na rozwój i zmianę wizerunku miasta na przestrzeni lat. Czy jesteśmy w stanie zarazić ludzką wrażliwością następne pokolenia? Do zrealizowania projektu zaprosiliśmy młodzież z lubelskich szkół średnich.
W spektaklu będzie wykorzystana muzyka na żywo. Projekt będzie realizowany z pełnym wsparciem Muzeum Czechowicza.

koordynatorka projektu: Nina Michałek; reżyseria: Wojciech Rusin; muzyka: Michał Zetena Zaniewski, młodzież licealna z Lublina

Zadanie finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Przestrzenie Sztuki, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. Lokalnym operatorem programu jest Centrum Kultury w Lublinie.

 

Miejsce

Muzeum Czechowicza

Opowieść o papierowej koronie 23 23 23

13-12-2023 - więcej

Akceptuje postanowienia regulaminu.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl