Przejdź do treści
Lubliner Festival

Sensacje w lubelskiej prasie w języku jidysz – spotkanie z dr. hab. Adamem Kopciowskim [online]

16:00 - 11.09.2020 - lublinerfestival.pl - wstęp wolny - więcej
Lubliner Festival

Sensacje w lubelskiej prasie w języku jidysz – spotkanie z dr. hab. Adamem Kopciowskim [online]

16:00 - 11.09.2020 - wstęp wolny - więcej

Prasa żydowska na Lubelszczyźnie to dziś świat dawno zapomnianych historii. O niezwykłych postaciach i ich losach, które zachowały się na pożółkłych gazetowych stronach, opowie podczas internetowego spotkania dr hab. Adam Kopciowski.

Żyjący w dwudziestoleciu międzywojennym żydowscy mieszkańcy Lublina i jego okolic najczęściej sięgali po dziennik „Lubliner Tugblat”, choć mogli wybierać spośród 26 innych tytułów prasy wydawanej w językach jidysz, hebrajskim i polskim.
Adam Kopciowski, historyk, dr hab., kierownik Pracowni Kultury i Historii Żydów w Instytucie Kulturoznawstwa UMCS w Lublinie. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół najnowszej historii Żydów w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Lubelszczyzny. Zajmował się dziejami Żydów w Zamościu, problematyką żydowskich ksiąg pamięci oraz prasą jidysz.

Stypendysta Muzeum Holocaustu w Waszyngtonie (2005) oraz laureat Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe (2016). Publikacje książkowe: „Zagłada Żydów w Zamościu” (Lublin 2005), „Księgi pamięci gmin żydowskich. Bibliografia/Jewish Memorial Books. A Bibliography” (Lublin 2008), „Tam był kiedyś mój dom… Księgi pamięci gmin żydowskich” (Lublin 2009, wspólnie z M. Adamczyk-Garbowską i A. Trzcińskim), „Księga pamięci żydowskiego Lublina” (Lublin 2011), „Wos hert zich in der prowinc? Prasa żydowska na Lubelszczyźnie i jej największy dziennik „Lubliner Tugblat” (Lublin 2015). Współredaktor polskiej edycji „Księgi Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. Ratujący Żydów podczas Holocaustu. Polska/The Encyclopedia of the Righteous Among the Nations. Rescuers of Jews during the Holocaust. Poland” (Kraków 2009) oraz słownika biograficznego „Leksykon. Sylwetki Żydów lubelskich” (Lublin 2019).

Ceny biletów

wstęp wolny

Kasa Centrum Kultury

Aktualne godziny pracy kasy znajdują się w zakładce Kontakt.

tel: 81 466 61 40
oraz: 728 474 209

Kontakt mailowy:
kasa@ck.lublin.pl

Bilety dostępne także online

Miejsce

lublinerfestival.pl

Sensacje w lubelskiej prasie w języku jidysz – spotkanie z dr. hab. Adamem Kopciowskim [online]

11-09-2020 - wstęp wolny - więcej

Akceptuje postanowienia regulaminu.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl