Przejdź do treści

Strefa Półcienia. Duchowość: Afirmacja i krytyka. Sacrum i polskość w sztuce początku XXI wieku – wykład dr hab. Rafała Solewskiego

17:00 - 08.11.2023 - Kino CK - wstęp wolny - więcej

Strefa Półcienia. Duchowość: Afirmacja i krytyka. Sacrum i polskość w sztuce początku XXI wieku – wykład dr hab. Rafała Solewskiego

17:00 - 08.11.2023 - wstęp wolny - więcej

Zapraszamy na wykład o duchowości i sztuce, który rozpoczyna przedstawienie koncepcji sztuki opartej o transcendentalia, czyli metafizyczny system wartości.

Relację transcendentaliów z bóstwem i wartością sacrum na swój sposób realizuje naród polski, w którego etosie religijność, a szczególnie miłosierdzie, odgrywa wyjątkową rolę. Ukazany jest sposób usuwania się wartości estetycznych na rzecz wartości sacrum w sztuce sakralnej i religijnej oraz relacje tej wartości z odsłanianą równolegle ideą polską. Przykłady wspólnego potraktowania problematyki religijnego sacrum i polskości prezentują
prace Mirosława Pateckiego, Danuty Waberskiej, Jarosława Modzelewskiego (biorącego udział w projekcie Namalować Katolicyzm Od Nowa), Jerzego Dudy-Gracza, Stanisława Kulona, Zbigniewa Warpechowskiego, Henryka Widelskiego, Ignacego Czwartosa, Adu Karczmarczyk. Metafizyczność służąca sacrum z udziałem jakości estetycznie wartościowych w sztuce współczesnej pojawiać się może na zasadzie „dreszczu” obecnego w intensywnych doznaniach lub doświadczania jej marginesów. Marginesy te można jednak pielęgnować i poszerzać.

Dr hab. Rafał Solewski – profesor na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, kierownik Katedry Badań Artystycznych. Autor książek: Umiar i namiętność. Życie i sztuka Janusza Orbitowskiego / Moderation and Passion. The Life and Art of Janusz Orbitowski, Kraków 2019; Wypatrując. Idea człowieczeństwa i hermeneutyka
tożsamości osobowej we współczesnych sztukach wizualnych (2016); Viatoris. Który pokonuje drogę. Ponowoczesny romantyzm Piotra Jargusza / Viatoris, who hits the road hard. Postmodern romanticism of Piotr Jargusz, (2016); Skrytość piękna. Idealizm i problem tożsamości w sztukach wizualnych na przełomie XX i XXI wieku (2015); Synteza i wypowiedź. Poezja i filozofia w sztukach wizualnych na przełomie XX i XXI wieku (2007); Franciszek Mączyński (1874–1947). Krakowski architekt, (2005). Publikował m. in. w magazynach „Art Inquiry”, „Estetyka i Krytyka”, „Ethos”, „Kwartalnik Filozoficzny”, „Sztuka i Dokumentacja”.

„Strefa półcienia. Duchowość” to nowatorski w zakresie dostępności, inkluzywny projekt edukacyjno-artystyczny dedykowany osobom z dysfunkcją wzroku, opierający się na regularnej współpracy osób słabowidzących, niewidomych oraz widzących w zakresie pozawizualnego poznawania sztuki.
Program został zbudowany w oparciu o teorię i praktykę związaną z doświadczaniem sztuki w sposób pozawizualny, akcentując udział pozostałych zmysłów. Zwieńczeniem działań będzie darmowa publikacja specjalistyczna w trzech odsłonach o charakterze edukacyjnym, która jest kompendium wiedzy na temat dostępności w obszarze sztuki współczesnej i stanowi integralną całość z komponentem warsztatowo-wykładowym. Jest to część zadania związana z podsumowaniem projektu. Wydawnictwo specjalistyczne jest kontynuacją książki „Strefa Półcienia” powstałej w 2021 roku, która otrzymała kilka nagród i wyróżnień w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach i ma charakter prekursorski w obszarze udostępniania sztuki współczesnej. Punktem wyjścia jest badanie szeroko pojętej sztuki, przekładając ją na wartości słuchowe, haptyczne, ruchowe, przestrzenne.

Tegorocznym tematem przewodnim będzie duchowość i sacrum. Cykl wykładów i warsztatów skoncentruje się wokół wątków metafizycznych, których duchowym patronem jest Jerzy Nowosielski. W roku 2023 obchodzimy stulecie urodzin wybitnego malarza, rysownika, scenografa, pedagoga, filozofa, teoretyka sztuki i myśliciela religijnego, uważanego za jednego z najwybitniejszych współczesnych pisarzy ikon.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Ceny biletów

wstęp wolny

Kasa Centrum Kultury

Aktualne godziny pracy kasy znajdują się w zakładce Kontakt.

tel: 81 466 61 40
oraz: 728 474 209

Kontakt mailowy:
kasa@ck.lublin.pl

Bilety dostępne także online

Miejsce

Kino CK

Centrum Kultury w Lublinie
ul. Peowiaków 12
20-007 Lublin

Zobacz wskazówki dojazdu

Kontakt

Karuzela Sztuki

e-mail: karuzela.sztuki@ck.lublin.pl

Strefa Półcienia. Duchowość: Afirmacja i krytyka. Sacrum i polskość w sztuce początku XXI wieku – wykład dr hab. Rafała Solewskiego

08-11-2023 - wstęp wolny - więcej

Akceptuje postanowienia regulaminu.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl