Sztuka widzenia sztuki – wykłady o odczytywaniu sztuki współczesnej

Odwołane
18:00 - 06.02.2023 - wstęp wolny/10zł / zapisy / karnet 90 zł - więcej

Sztuka widzenia sztuki – wykłady o odczytywaniu sztuki współczesnej

18:00 - 06.02.2023 - wstęp wolny/10zł / zapisy / karnet 90 zł - więcej

Cykl wykładów uczący patrzenia na współczesne dzieła i artystyczne zjawiska wizualne – te, które już powstały i te, które dopiero nadejdą.

To spotkania dla wszystkich, którzy odczuwają potrzebę poszerzenia perspektywy i głębszego zrozumienia sztuki współczesnej. Wykłady prowadzone przez Dobrosława Bagińskiego ukażą zasadnicze nurty i zwroty w sztuce, jakie dokonały się w latach 1850 – 2020. Założeniami spotkań jest nauka widzenia i odczytywania znaczeń zapisanych w coraz to nowszych kodach wizualnych. Bez tej umiejętności próżny będzie wysiłek pojmowania sztuki współczesnej, ale także znalezienie się – we wkraczającej mocno w nasze życie – cywilizacji obrazu.

Wykłady skierowane są do osób poszukujących nowych wyzwań intelektualnych i emocjonalnych w dziedzinie kultury wizualnej. Wykłady, w swej treści i formie, przyjmują perspektywę widza, odbiorcy szukającego tego szczególnego pierwiastka, który odróżnia dzieła czy akty artystyczne od innych obiektów estetycznych (np. pięknych bukietów czy ubrań). To, co w samych dziełach jest pierwiastkiem sztuki ukrywa się niejako pod ich materialną powierzchnią. Sztuka fizycznie nie istnieje. Istnieją jedynie kodowane w naszych umysłach jej sensy warte odkrywania.

UWAGA: Spotkania można potraktować jako kurs, który zakończy się egzaminem i otrzymać certyfikat oraz zestaw materiałów wizualnych prezentowanych podczas wykładów. Za egzamin, certyfikat i materiały nie będą pobierane opłaty.

Dobrosław Bagiński – doktor w dziedzinie malarstwa oraz dr habilitowany w dziedzinie rzeźby. Wykładał na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej, w Wyższej Szkole Dziennikarstwa, Politechnice Lubelskiej, Uniwersytecie Przyrodniczym, Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ma na swoim koncie szereg badań i publikacji naukowych związanych ze sztuką i percepcją wizualną. W 2021 roku ukazała się jego obszerna monografia pt. „Obraz – zagadka wzrokowa”, Gramatyka języka wizualnego, kompendium wiedzy o postrzeganiu i rozumieniu obrazów. Jest uznanym recenzentem oraz ekspertem w dziedzinie wizualności.

Ceny biletów

wstęp wolny/10zł / zapisy / karnet 90 zł

Kasa Centrum Kultury

Czynna w poniedziałki w godzinach 10:00 – 17:00
od wtorku do piątku w godzinach 10:00 – 18:00
oraz na godzinę przed każdym biletowanym wydarzeniem.

tel: 81 466 61 40
oraz: 728 474 209

W pozostałe dni kontakt mailowy:
kasa@ck.lublin.pl

Zapisy i karnety:

Zapisy na adres e-mail: kasa@ck.lublin.pl
Trzy pierwsze spotkania wstęp wolny; kolejne 10 zł.
Karnet na wszystkie wykłady: 90 zł dostępny w kasie CK

Miejsce

Kino CK

Centrum Kultury w Lublinie
ul. Peowiaków 12
20-007 Lublin

Zobacz wskazówki dojazdu

Kontakt

Kinoteatr Projekt

e-mail: kinoteatr@ck.lublin.pl
tel: 81 466 61 21

Sztuka widzenia sztuki – wykłady o odczytywaniu sztuki współczesnej

06-02-2023 - wstęp wolny/10zł / zapisy / karnet 90 zł - więcej

Akceptuje postanowienia regulaminu.

FreshMail.pl