Przejdź do treści
Lubliner Festival

Nasz żydowski Lublin – panel dyskusyjny

18:00 - 13.09.2020 - Sala Widowiskowa - wstęp wolny - więcej
Lubliner Festival

Nasz żydowski Lublin – panel dyskusyjny

18:00 - 13.09.2020 - wstęp wolny - więcej

Po niegdysiejszych mieszkańcach Lublina, dziś pozostały już tylko pojedyncze materialne ślady obecności, o nich właśnie i o losach tutejszej społeczności żydowskiej i jej wpływie na historię miasta opowiedzą na zakończenie Lubliner Festival dr. hab. Piotr Nazaruk, Symcha Keller i dr hab. Adam Kopciowski.

Nazywany niegdyś Jerozolimą Królestwa Polskiego czy żydowskim Oxfordem, Lublin był przez wieki jednym z najważniejszych ośrodków myśli i kultury żydowskiej nie tylko na terenie Polski, ale i całej Europy. Chociaż historię żydowskiego Lublina przerwała niemiecka agresja, to nie sposób nie wspomnieć, że Żydzi wspólnie ze swoimi chrześcijańskimi sąsiadami wznosili mury miasta, a o ich obecności na tych terenach wzmiankują dokumenty datowane na blisko 700 lat. W 1547 roku z inicjatywy Chaima Szwarca założono pierwszą w Lublinie oraz jedną z pierwszych na ziemiach polskich drukarnię hebrajską.
Dwadzieścia lat później lubelska społeczność żydowska otworzyła jesziwę oraz Wielką Synagogę, nazwaną synagogą Maharszala, na cześć wielkiego kabalisty, rabina i rektora Salomona Lurii. W 1581 roku król Stefan Batory powołał Sejm Czterech Ziem (hebr. Waad Arba Aracot), działający do 1764 roku, organ gdzie rozstrzygano sprawy sporne pomiędzy kahałami, a także uzgadniano wspólne działania przeciwko zagrożeniom żydowskiej autonomii.

Jeśli wierzyć legendzie, to w 1587, rabin Saul Wahl, osobisty bankier domu Radziwiłłów, właśnie w Lublinie został okrzyknięty przez szlachtę królem. Wprawdzie jego panowanie miało trwać zaledwie jedną noc, ale miał wtedy wydać wiele praw i przywilejów, które poprawiały położenie polskich Żydów.

XIX wiek to znaczny rozwój ruchu chasydzkiego, którego orędownikiem był Jakub Izaak Horowitz zwany „Widzącym z Lublina”. To właśnie Horowitz w 1794 roku otworzył w Lublinie pierwszą na terenie centralnej Polski synagogę chasydzką. W 1930 roku za sprawą starań Majera Szapiry otwarto gmach Jeszywas Chachmej Lublin, największej i najbardziej prestiżowej szkoły rabinackiej na świecie. Jej gmach mieścił synagogę, bibliotekę z liczącym 22 tysięcy książek zbiorem i mykwę. W przededniu wybuchu II wojny światowej Lublin zamieszkiwało 42 830 Żydów, stanowiąc 31% ogółu wszystkich mieszkańców miasta. Na jego terenie działo 11 synagog, 100 prywatnych bożnic, szpital i kilkadziesiąt szkół.

Ceny biletów

wstęp wolny

Kasa Centrum Kultury

Aktualne godziny pracy kasy znajdują się w zakładce Kontakt.

tel: 81 466 61 40
oraz: 728 474 209

Kontakt mailowy:
kasa@ck.lublin.pl

Bilety dostępne także online

Miejsce

Sala Widowiskowa

Centrum Kultury w Lublinie
ul. Peowiaków 12
20-007 Lublin

Zobacz wskazówki dojazdu

Nasz żydowski Lublin – panel dyskusyjny

13-09-2020 - wstęp wolny - więcej

Akceptuje postanowienia regulaminu.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl