Przejdź do treści
Edukacja

Trwa nabór zgłoszeń do konkursów recytatorskich

Pracownia Słowa Edukacji Kulturalnej przyjmuje zgłoszenia do:

Turnieju Powiatowego 63. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
To najstarszy i najbardziej prestiżowy konkurs, którego głównym organizatorem jest Towarzystwo Kultury Teatralnej.  Tegoroczna edycja odbędzie się 13 marca w Sali Czarnej Centrum Kultury. Uczestnicy prezentują się w jednej z czterech kategorii: Turniej Recytatorski, Turniej Poezji Śpiewanej, Turniej Teatrów Jednego Aktora, Wywiedzione ze Słowa.
Zgłoszenia przyjmujemy do 5 marca.

Zobacz protokół z obrad Jury


Zobacz Regulamin
Turniej Recytatorski i Wywiedzione ze słowa – karta zgłoszenia
Turniej Poezji Śpiewanej – karta zgłoszenia
Turniej Teatrów Jednego Aktora – karta zgłoszenia

 Turnieju Wojewódzkiego 13 edycji Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Ukraińskiej.

Konkurs promuje literaturę i kulturę ukraińską oraz kulturę żywego słowa. Odbywa się w dwóch kategoriach: słowo (recytacja lub wywiedzione ze słowa) oraz poezja śpiewana. Uczestnicy prezentują 2 utwory z literatury ukraińskiej (poetyckie w całości lub fragmentach, lub 1 utwór poetycki i fragment prozy) w języku polskim lub ukraińskim.
Turniej Wojewódzki odbędzie się 27 marca w Centrum Kultury.
Turniej Wojewódzki: karta zgłoszenia (dla uczestników z województwa lubelskiego)

Laureaci Konkursu wezmą udział w ogólnopolskim finale konkursu pod nazwą Polsko-Ukraińskie Spotkania Mistrzów Słowa w dniach 12-15 kwietnia w Łucku (Ukraina)
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy: karta zgłoszenia (dla uczestników z całej Polski)
Polsko-Ukraińskie Spotkania Mistrzów Słowa: regulamin
Zgłoszenia przyjmujemy do 18 marca 

Zgłoszenia do konkursów przyjmujemy:

pod adresem e-mail: pracowniaslowa@ck.localhost lub listownie:
Centrum Kultury w Lublinie
ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin, pok.223
(z dopiskiem: Konkurs Ukraiński)

Akceptuje postanowienia regulaminu.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl