Przejdź do treści

Manifest Centrum Kultury w Lublinie

My, zespół Centrum Kultury w Lublinie czujnie i z wrażliwością obserwujemy sytuację we Wschodniej Europie. Jesteśmy całym sercem z Ukrainą i ludźmi uciekającymi przed wojną. Od pierwszych dni rosyjskiej inwazji działamy niestrudzenie, aby znaleźli bezpieczną przystań.

Dzięki inicjatywie m.in. Stowarzyszenia Homo Faber w naszej instytucji działa Lubelski Społeczny Komitet Pomocy Ukrainie. Jesteśmy w trybie pomocy i uczymy się jej od najlepszych, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni. Równocześnie mamy świadomość, że obecna sytuacja może trwać dużo dłużej i zmieniać się dość nieprzewidywalnie. Staramy się, aby nasza działalność sprostała temu w dłuższej perspektywie czasowej. Chcemy, by stawała się coraz bardziej dostępna dla osób ukraińskojęzycznych, zyskując dodatkowy walor dla dotychczasowych odbiorców. Pragniemy nadal realizować program, który stopniowo będzie włączał twórców ukraińskich i białoruskich, umożliwiał im zarówno odbiór treści, jak i współtworzenie wydarzeń kulturalnych. Wierzymy, że właśnie przed ludźmi kultury stoi wspaniałe, ale również trudne wyzwanie integrowania poprzez udział w kulturze.

Centrum Kultury w Lublinie jest miejscem otwartym na wszystkich, bez względu na język ojczysty, wiek, pochodzenie czy stopień sprawności. Od ponad dwóch dekad jest jedną z najważniejszych bram Wschodu, ukazujących bogactwo kultury naszych sąsiadów. Pamiętamy również o sytuacji w Białorusi, współpracujemy z zaangażowanymi przeciwko reżimowi artystami. W tym czasie zrealizowaliśmy liczne wystawy, spektakle, koncerty i projekty międzynarodowe, nawiązaliśmy bezcenne relacje. Naszym celem jest budowanie instytucji kultury, która jest inkluzywna, gościnna i dostępna. Filarem spajającym nasze działania jest sztuka, która ma moc oswajania rzeczywistości i łączenia ludzi. Chcemy, aby była żywą i adekwatną odpowiedzią na czas, w którym żyjemy.

W duchu tej myśli powołujemy projekt Spilna Kultura, pozwalający na skupianie środowisk kulturotwórczych. Rozbiła je sytuacja wojny, przerywając procesy artystyczne, animacyjne i organizacyjne. Pamiętajmy, że wśród uchodźców i uchodźczyń są wspaniali artyści i artystki, którzy swoją twórczością mogą wesprzeć duchowo i moralnie swoich rodaków oraz wzbogacić naszą kulturę. Liczymy tu również na współdziałanie całego lubelskiego środowiska, co pomoże w bardziej efektywnym działaniu.

Akceptuje postanowienia regulaminu.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl