Przejdź do treści
Przestrzenie Sztuki

OPEN CALL Przestrzenie Sztuki Teatr (II etap)

Do II etapu naboru, czyli na bezpośrednie spotkanie, dialog i wypracowanie zasad współpracy zaprosiliśmy:

– Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Węglin Północny w Lublinie”
– Artema Manuilova
– Fundację Naturka
– Zdenkę Pszczołowską
– Przemysława Buksińskiego
– Stowarzyszenie Area Artis
– Bogusława Byrskiego


Ogłaszamy otwarty nabór inicjatyw dla osób kochających teatr. Celem naboru jest wyłonienie projektów artystycznych i edukacyjnych w dziedzinie teatru i sztuk performatywnych z Lublina i województwa lubelskiego.

Zaproszenie do otwartego naboru jest skierowane do wszystkich formalnych grup i zespołów teatralnych (NGO, działających przy instytucjach etc.), nieformalnych grup teatralnych, indywidualnych artystów (np. wsparcie reżyserskie, producenckie, promocyjne lub rezydencje).

Forma otwartego naboru będzie dwuetapowa:

etap 1 – wypełnienie uproszczonego formularza, w którym zawarte będą podstawowe informacje, jakiego wsparcia potrzebują,
etap 2 – bezpośrednie spotkanie, dialog i wypracowanie zasad oraz podpisanie stosownych porozumień i umów.

Taka formuła zapewni szerokie dotarcie do środowisk teatralnych, a elastyczność naboru powoduje zaspokojenie różnorodnych, jeszcze nie rozpoznanych potrzeb teatralnych.

Finalnie planujemy wsparcie kilku inicjatyw teatralnych, których finałem ma być spektakl lub wystawienie premierowe. Zakładamy, iż poza otwartym oficjalnym naborem możemy w ramach open call przyznać środki dla indywidualnych twórców.

Regulamin otwartego naboru

Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenia przyjmujemy do 13 września 2022 r.
Roztrzygnięcie otwartego naboru – 20 września 2022 r.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy:
a.strzalkowska@ck.lublin.pl

Projekt realizowany jest w ramach programu Przestrzenie Sztuki Lublin, który jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Lokalnym operatorem projektu jest Centrum Kultury w Lublinie.

Akceptuje postanowienia regulaminu.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl