Przejdź do treści

Lublin w konkursie o tytuł ESK 2029

Pod hasłem Re:union Lublin stara się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029.

W konkursowej aplikacji zaprezentowany zostanie twórczy potencjał miasta, a w jej tworzeniu cenne będzie doświadczenie zbierane w trakcie realizowanego programu Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023. Dziś na konferencji prasowej zorganizowanej w Centrum Kultury w Lublinie zapraszaliśmy do wspólnej pracy nad opracowaniem kandydatury Lublina mieszkańców i mieszkanki miasta oraz regionu.

Europejska Stolica Młodzieży uwolniła ogromny potencjał kreatywny drzemiący w młodych. Zależy nam na udziale wszystkich mieszkańców i mieszkanek w procesie tworzenia programu Europejskiej Stolicy Kultury Lublin 2029. Wypracowana razem koncepcja powinna mieć charakter strategiczny i wieloletni, bo tylko taka daje nam szansę na wygraną, niezależnie od ostatecznego wyniku konkursu.
Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin

W maju br. w jednomyślnym głosowaniu Radni Rady Miasta Lublin wyrazili zgodę na kandydowanie Lublina o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029. Kolejnym etapem jest przygotowanie aplikacji. W proces tworzenia wniosku Lublina do konkursu włączyć się mogą mieszkańcy i mieszkanki miasta oraz regionu, artyści, animatorzy, grupy nieformalne, organizacje pozarządowe, instytucje kultury czy firmy z sektora kreatywnego.

Kandydowanie do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury pozwala na usystematyzowanie myślenia o mieście i jego kulturze oraz na zdiagnozowanie problemów i wyzwań, z którymi aktualnie się mierzymy. W aplikacji konkursowej odwołujemy się do idei Unii Lubelskiej i pamięci o wielonarodowej Rzeczypospolitej, jednak perspektywa historyczna jest dla nas jedynie punktem wyjścia.
Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępczyni Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji

Do zgłaszania projektów i pomysłów przygotowany został specjalny formularz. Obecnie wystarczające jest przedstawienie szkiców i zarysów, które zostaną uszczegółowione na późniejszym etapie prac. Zgłoszenie koncepcji możliwe jest do 7 lipca. W Centrum Kultury w Lublinie, przy ul. Peowiaków 12, działa punkt konsultacyjny „Strefa informacyjna”. Tu każdy może dowiedzieć się więcej na temat aplikowania Lublina do Europejskiej Stolicy Kultury 2029, zgłosić swoje uwagi, sugestie i propozycje.

RE:UNION LUBLIN – PRZEWODNIK JAK ZGŁOSIĆ PROJEKT W KONKURSIE LUBLIN ESK 2029

RE:UNION LUBLIN – PRZEWODNIK JAK ZGŁOSIĆ PROJEKT W KONKURSIE LUBLIN ESK 2029 – WERSJA BIAŁORUSKA [BY]

RE:UNION LUBLIN – PRZEWODNIK JAK ZGŁOSIĆ PROJEKT W KONKURSIE LUBLIN ESK 2029 – WERSJA UKRAIŃSKA [UA]

RE:UNION LUBLIN – PRZEWODNIK JAK ZGŁOSIĆ PROJEKT W KONKURSIE LUBLIN ESK 2029 – WERSJA ANGIELSKA [ENG]


Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 13.00-17.00 do 7 lipca.

Dziś zapraszamy na otwarcie oficjalnej strony internetowej dedykowanej kandydaturze Lublina o tytuł ESK 2029. Znajduje się na niej „Przewodnik Re:union Lublin”, czyli najważniejsze informacje, które pomogą każdemu zgłosić projekt do konkursu. Hasło przewodnie: Re:union jest jedynie pretekstem do rewizji pojęcia unii, namysłu nad stanem obecnym i projektem na przyszłość. Jest próbą reintegracji w czasach po pandemii, wojny w Ukrainie, kryzysu na wielu polach.
Rafał Koziński, Dyrektor Centrum Kultury w Lublinie

O tym, któremu miastu przypadnie tytuł, zdecyduje jury w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zainteresowane samorządy swoje aplikacje mogą zgłaszać do 15 września. Według medialnych doniesień swoje starania zapowiedziały m.in.: Katowice, Kielce, Bielsko-Biała, Toruń, Rzeszów czy Kołobrzeg. Lublin walczył o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Wtedy znalazł się w finałowej fazie konkursu.

– O sukcesie i efektach przyznania tytułu ESK Wrocławowi mówią same liczby: 2 tys. wydarzeń, 5 mln uczestników, ponad 100 prezentacji miasta za granicą, akredytowani dziennikarze z 28 krajów, 200 tys. publikacji o mieście. Ekwiwalent reklamowy szacujemy na 150 mln zł – mówi Krzysztof Maj, Dyrektor generalny Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016.

– Kowno miało zaszczyt posiadania tytuł ESK w 2022 roku. W myśl ogłoszonej dziś tutaj Re:unii chcemy, aby Lublin stał się tą stolicą w 2029 roku. Chcemy pomóc w realizacji pomysłów, programu, służymy swoim doświadczeniem. Łączy nas z Polakami historyczna wspólnotowość,
podkreślana przez zawierane unie, zawsze byliśmy i jesteśmy Europejczykami –
mówi Ana Kočegarova, Dyrektor programowa Europejskiej Stolicy Kultury Kowno 2022.

Tytuł Europejskiej Stolicy Kultury jest przechodni, wybrane polskie miasto otrzyma go w roku 2029. Wybór zwycięskiego miasta następuje na pięć lat przed rokiem obchodów, po czym następuje wieloletni proces przygotowań.

Jeszcze w tym tygodniu zapraszamy na spotkania i dialog wokół aplikacji Lublin ESK 2029. W szczególności chcielibyśmy poznać Państwa opinię na temat hasła przewodniego aplikacji Lublina, którym jest Re:Unia.
1. Jak Pan/Pani rozumie to hasło, czym Re:Unia jest dla Pana/Pani?
2. Z jakimi wyzwaniami/problemami/bólami mierzymy się obecnie?
3. Jaka wg Pana/Pani jest twarz Europy wschodniej w Lublinie?
4. Czy ma Pan/Pani pomysł na kulturę w 2029?
5. Czy proces, który uruchomimy teraz będzie miał szansę realizacji nawet wtedy, jeśli nie uzyskamy tytułu ESK?

Będziemy wdzięczni za Państwa obecność i zaangażowanie w tym procesie.

Grafik spotkań:

20.06 (wtorek), godz. 17.00 – organizacje NGO działające w środowisku kultury (spotkanie tłumaczone na PJM)
21.06 (środa), godz. 17:00 – Rada Kultury, Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin
Instytucje Urzędu Marszałkowskiego, Instytucje Miejskie, Szkoły Artystyczne, Osiedlowe Domy Kultury
22.06 (czwartek), godz. 17:00 – Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Studentów, Organizacje Młodzieżowe, przedstawiciele młodzieżowych organizacji zaangażowanych w Europejską Stolicę Młodzieży
23.06 (piątek), godz. 17:00 – OTWARTE SPOTKANIE dla wszystkich środowisk pragnących zaangażować się w proces aplikacji (spotkanie tłumaczone na PJM) / Sala Widowiskowa, Centrum Kultury w Lublinie ul. Peowiaków 12 (spotkanie tłumaczone na Polski Język Migowy)
28.06 (środa), godz. 14:00 – OTWARTE SPOTKANIE dla wszystkich środowisk pragnących zaangażować się w proces aplikacji (spotkanie tłumaczone na PJM) / Sala Czarna, Centrum Kultury w Lublinie ul. Peowiaków 12
28.06 (środa), godz. 16:00 – OTWARTE SPOTKANIE dla wszystkich środowisk pragnących zaangażować się w proces aplikacji (spotkanie tłumaczone na PJM) / Sala Czarna, Centrum Kultury w Lublinie ul. Peowiaków 12

Zapraszamy artystów, animatorów, managerów, społeczników i wszystkich zainteresowanych przyszłością Lublina.

Harmonogram konkursu:

  • do 7 lipca 2023 – termin składania projektów i pomysłów przez formularzdo
  • 15 lipca 2023 – zespołowa analiza i konsultacje projektów;
  • 15 września 2023 – pierwszy etap konkursu, przedstawienie Komisji wstępnych aplikacji;
  • jesień 2023 – oczekiwanie na decyzję o przejściu do kolejnego etapu konkursu ESK 2029;
  • wiosna 2024 – drugi etap konkursu, przedstawienie docelowej aplikacji z ramowym
    programem na rok obchodów 2029;
  • lata 2024-2028 – czteroletnie przygotowania do obchodów ESK w 2029;
  • 2029 – rok obchodów Europejskiej Stolicy Kultury.

 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu w języku polskim i angielskim znajdziecie Państwo na stronie
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Szczegóły dotyczące kandydatury Lublina o tytuł ESK 2029 znajdują się na oficjalnej stronie internetowej lublin2029.pl

Akceptuje postanowienia regulaminu.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl