Przejdź do treści
Przestrzenie Sztuki/Taniec

Open Call na realizację premiery kameralnej

Centrum Kultury w Lublinie i Lubelski Teatr Tańca zapraszają do udziału w konkursie na premierę kameralną!

Celem Konkursu jest wyłonienie przez Organizatorów wyłącznie nowych, oryginalnych spektakli z dziedziny tańca, nad którymi praca została już rozpoczęta, a ich premierowa prezentacja odbędzie się w ramach programu Przestrzenie Sztuki Lublin na scenach Centrum Kultury w Lublinie (na Sali Widowiskowej).

Konkurs adresowany jest do twórców poszukujących wsparcia na końcowym etapie produkcji spektaklu, czyli etapie przedpremierowym oraz finalizacji procesu w postaci premierowej prezentacji na scenie w dniu 14 października 2023 r.

Zgłoszenia do Konkursu dokonuje Przedstawiciel autorów spektaklu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego w terminie od 29 czerwca do 28 lipca 2023 r.

Formularz zgłoszeniowy
Zobacz regulamin open call na realizację premiery kameralnej W nawiązaniu do ogłoszenia z dnia 29.06.2023 Centrum Kultury w Lublinie Organizatora otwartego konkursu na premierę kameralną z dziedziny taniec informuję, że zmianie ulegają następujące zapisy Regulaminu:

2. Warunki uczestnictwa w otwartym konkursie:

1) Wnioskodawcami oraz wszystkimi wykonawcami w otwartym konkursie mogą być:
◦ osoby fizyczne, będące rezydentami podatkowymi w Polsce, profesjonalnie zajmujące się sztuką,
◦ instytucje kultury prowadzące działalność, o których mowa w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
◦ podmioty prowadzące działalność gospodarczą o rezydencji podatkowej w Polsce,
◦ organizacje pozarządowe,
◦ placówki oświatowo-wychowawcze,
◦ szkoły lub uczelnie zarejestrowane w Polsce.

11) Wnioskodawcy i wykonawcy mają obowiązek przedłożenia stosownego oświadczenia potwierdzającego rezydencję podatkową w Polsce.

Rozstrzygnięcie konkursu zostanie opublikowane na stronie internetowej Centrum Kultury w Lublinie , a także na profilach Facebook Centrum Kultury w Lublinie oraz Lubelskiego Teatru Tańca do 4 sierpnia 2023 r.

Organizator zapewnia m.in.:

• honorarium dla choreografa – 5 000 zł. brutto,
• honoraria dla każdego wykonawcy scenicznego – 1 800 zł. brutto za udział w próbach, oraz 1 000 zł. brutto za występ premierowy,
• honorarium dla maksymalnie 2 realizatorów technicznych Wnioskodawcy – 200 zł. brutto ryczałtowo za każdy dzień pobytu podczas prób i realizacji spektaklu w Centrum Kultury w Lublinie,
• budżet na honoraria autorskie twórców z zakresu np. kompozytora, scenografa, reżysera świateł, dramaturga itp. – 1 800 zł. brutto na osobę; maksymalnie 7 200 zł. brutto łącznie,
• budżet produkcyjny na np. zakup elementów scenografii i kostiumów: maksymalnie 5000 zł. brutto,
• noclegi w dniach 8-15 października 2023 r. dla wszystkich członków zespołu biorącego udział w premierze kameralnej.

Dodatkowe załączniki:

Sala Widowiskowa w Centrum Kultury w Lublinie – wyposażenie
Sala Widowiskowa w Centrum Kultury w Lublinie – rzut pionowy
Sala Widowiskowa w Centrum Kultury w Lublinie – rzut poziomy

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy: taniec@ck.lublin.pl.

Zadanie finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Przestrzenie Sztuki, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. Lokalnym operatorem program jest Centrum Kultury w Lublinie.

Akceptuje postanowienia regulaminu.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl