Przejdź do treści
Przestrzenie Sztuki/Taniec

Konkurs otwarty na prezentację spektakli

Centrum Kultury w Lublinie i Lubelski Teatr Tańca zapraszają do udziału w Konkursie Otwartym na prezentacje spektakli!

Celem Konkursu jest wyłonienie przez Organizatorów spektakli z dziedziny taniec, które miały już swoją premierę i zostaną zaprezentowane w różnych przestrzeniach w ramach programu Przestrzenie Sztuki w jednym z zaproponowanych przez Organizatora terminów: 24 września, 15 października lub 2 grudnia 2023 r.

Zgłoszenia do Konkursu dokonuje przedstawiciel autorów spektaklu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego w terminie od 14 lipca–12 sierpnia 2023 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Organizator zapewnia:
– honorarium dla artystów – wykonawców,
– honorarium realizatorów technicznych,
– zwrot kosztów podróży,
– noclegi,
– przestrzeń do prezentacji wraz z obsługą techniczną.

Rozstrzygnięcie konkursu w formie publikacji protokołu na ck.lublin.pl, a także profilach Facebook Centrum Kultury w LublinieLubelskiego Teatru Tańca nastąpi do dnia 18 sierpnia 2023 r.

Regulamin konkursu
Sala Widowiskowa w Centrum Kultury w Lublinie – wyposażanie
Sala Widowiskowa w Centrum Kultury w Lublinie – rzut pionowy
Sala Widowiskowa w Centrum Kultury w Lublinie – rzut poziomy
Sala Czarna w Centrum Kultury w Lublinie – wymiary
Sala Czarna w Centrum Kultury w Lublinie – wyposażenie W nawiązaniu do ogłoszenia z dnia 14.07.2023 Centrum Kultury w Lublinie, organizatora otwartego konkursu na prezentację spektakli z dziedziny taniec informujemy, że zmianie ulegają następujące zapisy Regulaminu:

2. Warunki uczestnictwa w konkursie
1) Wnioskodawcami w konkursie mogą być:
– osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające obywatelstwo polskie, profesjonalnie zajmujące
się sztuką,
– instytucje kultury prowadzące działalność, o której mowa w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
– podmioty prowadzące działalność gospodarczą o rezydencji podatkowej w Polsce,
– organizacje pozarządowe,
– placówki oświatowo-wychowawcze,
– artystyczne szkoły lub uczelnie zarejestrowane w Polsce.

Wykreśleniu ulega poniższy punkt:
2. Warunki uczestnictwa w konkursie

12) Wszyscy wykonawcy biorący udział w prezentacji spektaklu w Lublinie mają obowiązek
przedłożenia stosownego oświadczenia potwierdzającego rezydencję podatkową w Polsce.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy: taniec@ck.lublin.pl.

Zadanie finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Przestrzenie Sztuki, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.

Akceptuje postanowienia regulaminu.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl